หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND (B.E. 2560 (2017))
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ร่างที่เสนอ สนช. แล้ว)
ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วิธีคำนวณจำนวน สส.
หนังสือความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Infographic ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร
Infographics ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐
แสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน ๑๐ ฉบับ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช .... (แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ)
คณะอนุกรรมการที่พิจารณาจบแล้ว
เรียนรู้รัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ
Infographic Animation ร่างรัฐธรรมนูญ
 • สิทธิสตรี ดาวห์โหลดสิทธิสตรี
 • สิทธิชุมชน ดาวห์โหลดสิทธิชุมชน
 • สิทธิและเสรีภาพ ดาวห์โหลดสิทธิและเสรีภาพ
 • การสาธารณสุข ดาวห์โหลดการสาธารณสุข
 • การปฏิรูป ดาวห์โหลดการปฏิรูป
 •  ดูทั้งหมด
  บทเพลงประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ
 • เพลงอนาคตที่สดใส ดาวห์โหลดเพลงอนาคตที่สดใส
 • เพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย ดาวห์โหลดเพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย
 • เพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ ดาวห์โหลดเพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ
 • เพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ ดาวห์โหลดเพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ
 • เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย ดาวห์โหลดเพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย
 •  ดูทั้งหมด
  หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ๗ ส.ค. ๕๙
  กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ
  สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
  ความต่างของ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
  Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  หมวด ก
  ดูทั้งหมด
   ปฏิทินกิจกรรม
  « กรกฎาคม 2563 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
  หน้าหลัก >> กำหนดการประชุม
  วันที่ : ถึงวันที่ :
  คำค้น :
  เฉพาะหมวดกำหนดการประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
  ข้อมูลการประชุม >> กำหนดการประชุม

  งดประชุม ครั้งที่ ๒๑๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (17 พ.ย. 2559)
  นัดประชุมครั้งที่ ๒๑๑ วันจันทร์มที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๑๒ วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๑๓ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๑๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒๑๕ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประช (14 พ.ย. 2559)
  นัดประชุมครั้งที่ ๒๐๖ วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๒๐๗ วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๒๐๘ วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๒๐๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และนัดประชุมครั้งที่ ๒๑๐ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกา (7 พ.ย. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๒๐๑ วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๐๒ วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๐๓ วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๐๔ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒๐๕ วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (31 ต.ค. 2559)
  ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๙๘ วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๙๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒๐๐ วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ (26 ต.ค. 2559)
  ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๙๗ วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ (25 ต.ค. 2559)
  งดประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (18 ต.ค. 2559)
  ดาวน์โหลด 260 ครั้ง
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๙๖ วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ (14 ต.ค. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๙๒ วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๙๓ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๙๔ วันที่พุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๑๙๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (10 ต.ค. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๙๐ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๑๙๑ วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ (6 ต.ค. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๘๙ วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ (4 ต.ค. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๘๘ วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ (4 ต.ค. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๘๗ วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (3 ต.ค. 2559)
  เปลี่ยนแปลงเวลาการประชุม ครั้งที่ ๑๘๔ วันที่พุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ (28 ก.ย. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๘๒ วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๘๓ วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๘๔ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๘๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑๘๖ วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (26 ก.ย. 2559)
  ดาวน์โหลด 262 ครั้ง
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๘๐ วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑๘๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ (20 ก.ย. 2559)
  ดาวน์โหลด 290 ครั้ง
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๗๙ วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ (19 ก.ย. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๗๘ วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ (16 ก.ย. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๗๖ วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๑๗๗ วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ (13 ก.ย. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๗๕ วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ (9 ก.ย. 2559)

  หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ถัดไป>>
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
  ประธานกรรมการ
  นาย สุพจน์ ไข่มุกด์
  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
  นาย นรชิต สิงหเสนี
  โฆษกกรรมการ
  ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
  โฆษกกรรมการ
  นาย อมร วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการ
  ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่
  กรรมการ
  นาง กีระณา สุมาวงศ์
  กรรมการ
  นาง จุรี วิจิตรวาทการ
  กรรมการ
  นาย เธียรชัย ณ นคร
  กรรมการ
  นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  กรรมการ
  นาย ประพันธ์ นัยโกวิท
  กรรมการ
  นาย ภัทระ คำพิทักษ์
  กรรมการ
  นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
  กรรมการ
  พลตรี วิระ โรจนวาศ
  กรรมการ
  นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ
  กรรมการ
  นาย อัชพร จารุจินดา
  กรรมการ
  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
  กรรมการ
  นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
  เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย อธิคม อินทุภูติ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้บริหารจัดการกระดานถามตอบParliament Web Mail
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ http://cdc.parliament.go.th