หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND (B.E. 2560 (2017))
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ร่างที่เสนอ สนช. แล้ว)
ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วิธีคำนวณจำนวน สส.
หนังสือความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Infographic ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร
Infographics ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐
แสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน ๑๐ ฉบับ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช .... (แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ)
คณะอนุกรรมการที่พิจารณาจบแล้ว
เรียนรู้รัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ
Infographic Animation ร่างรัฐธรรมนูญ
 • สิทธิสตรี ดาวห์โหลดสิทธิสตรี
 • สิทธิชุมชน ดาวห์โหลดสิทธิชุมชน
 • สิทธิและเสรีภาพ ดาวห์โหลดสิทธิและเสรีภาพ
 • การสาธารณสุข ดาวห์โหลดการสาธารณสุข
 • การปฏิรูป ดาวห์โหลดการปฏิรูป
 •  ดูทั้งหมด
  บทเพลงประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ
 • เพลงอนาคตที่สดใส ดาวห์โหลดเพลงอนาคตที่สดใส
 • เพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย ดาวห์โหลดเพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย
 • เพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ ดาวห์โหลดเพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ
 • เพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ ดาวห์โหลดเพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ
 • เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย ดาวห์โหลดเพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย
 •  ดูทั้งหมด
  หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ๗ ส.ค. ๕๙
  กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ
  สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
  ความต่างของ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
  Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  หมวด ก
  ดูทั้งหมด
   ปฏิทินกิจกรรม
  « กรกฎาคม 2563 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
  หน้าหลัก >> กำหนดการประชุม
  วันที่ : ถึงวันที่ :
  คำค้น :
  เฉพาะหมวดกำหนดการประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
  ข้อมูลการประชุม >> กำหนดการประชุม

  นัดประชุม ครั้งที่ ๔๔๙ วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประชุม ครั้งที่ ๔๕๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาซิกา (4 ธ.ค. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๔๔๖ วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๔๗ วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๔๘ วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๔๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๔๕๐ วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประ (27 พ.ย. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๔๔๐ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ครั้งที่ ๔๔๑ วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๔๒ วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๔๓ วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๔๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ (17 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
  นัดประชุม ครั้งที่ ๔๓๕ วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๓๖ วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๓๗ วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๓๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๔๓๙ วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประช (13 พ.ย. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๔๓๐ วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๓๑ วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๓๒ วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๓๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๔๓๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประช (6 พ.ย. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๔๒๕ วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๒๖ วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๒๗ วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๒๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๔๒๙ วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมา (30 ต.ค. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๔๒๒ วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๒๓ วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. และครั้งที่ ๔๒๔ วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (25 ต.ค. 2560)
  ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
  เปลี่ยนแปลงเวลาการประชุม ครั้งที่ ๔๑๙ วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ จากเดิม "เวลา ๑๓.๓๐ น." เป็น "เวลา ๐๙.๓๐ น." ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (17 ต.ค. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๔๑๗ วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๑๘ วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๑๙ วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๔๒๑ วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น (16 ต.ค. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๔๑๓ วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๑๔ วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๑๕ วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๑๗ วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๔๑๘ วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ (9 ต.ค. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๔๑๒ วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (4 ต.ค. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๔๐๗ ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๐๘ วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๐๙ วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๑๐ วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๔๑๑ วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ (2 ต.ค. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๔๐๑ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๐๒ วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๐๓ วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๐๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๐๕ วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๐๖ วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒ (25 ก.ย. 2560)
  นัดประชุมครั้งที่ ๓๙๔ วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นัดประชุม ครั้งที่ ๓๙๕ วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นัดประชุม ครั้งที่ ๓๙๖ วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ นัดประชุม ครั้งที่ ๓๙๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นัดประชุม ครั้งที่ ๓๙๘ วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕ (15 ก.ย. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๓๘๙ วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นัดประชุม ครั้งที่ ๓๙๐ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ นัดประชุม ครั้งที่ ๓๙๑ วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นัดประชุม ครั้งที่ ๓๙๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ นัดประชุม ครั้งที่ ๓๙๓ วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒ (11 ก.ย. 2560)
  งดและนัดประชุม งดประชุมในวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ และนัดประชุมครั้งที่ ๓๘๗ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ครั้งที่ ๓๘๘ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (6 ก.ย. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๓๘๕ วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๘๖ วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๘๗ วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๘๘ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๘๙ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ (1 ก.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
  นัดประชุม ครั้งที่ ๓๘๐ วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๘๑ วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๘๒ วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๘๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๘๔ วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ (28 ส.ค. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๓๗๕ วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๗๖ วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๗๗ วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๗๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๗๙ วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมงบประมาณ เวลา ๑๓.๓๐ น. (21 ส.ค. 2560)
  งดประชุมในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และนัดประชุมครั้งที่ ๓๗๑ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๗๒ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๗๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๗๔ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมงบประมาณชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (15 ส.ค. 2560)

  หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
  ประธานกรรมการ
  นาย สุพจน์ ไข่มุกด์
  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
  นาย นรชิต สิงหเสนี
  โฆษกกรรมการ
  ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
  โฆษกกรรมการ
  นาย อมร วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการ
  ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่
  กรรมการ
  นาง กีระณา สุมาวงศ์
  กรรมการ
  นาง จุรี วิจิตรวาทการ
  กรรมการ
  นาย เธียรชัย ณ นคร
  กรรมการ
  นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  กรรมการ
  นาย ประพันธ์ นัยโกวิท
  กรรมการ
  นาย ภัทระ คำพิทักษ์
  กรรมการ
  นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
  กรรมการ
  พลตรี วิระ โรจนวาศ
  กรรมการ
  นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ
  กรรมการ
  นาย อัชพร จารุจินดา
  กรรมการ
  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
  กรรมการ
  นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
  เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย อธิคม อินทุภูติ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้บริหารจัดการกระดานถามตอบParliament Web Mail
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ http://cdc.parliament.go.th