ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ภาพรัฐสภา
ดูทั้งหมด
 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> กำหนดการประชุม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดกำหนดการประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข้อมูลการประชุม >> กำหนดการประชุม

นัดประชุม ครั้งที่ ๓๗ วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข ๓๕๐๓ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ (21 ก.ค. 2560)
นัดประชุม ครั้งที่ ๓๔ วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลขา ๓๕๐๓ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ (7 ก.ค. 2560)
นัดประชุมครั้งที่ ๒๔ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข ๓๕๐๓ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ (22 พ.ค. 2560)
งดและนัดประชุม งดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ และนัดประชุมครั้งที่ ๒๐ ในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๑ วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (28 เม.ย. 2560)
งดประชุมวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ และนัดประชุมครั้งที ๑๙ ในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ (21 เม.ย. 2560)
นัดประชุมครั้งที่ ๑๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑ (5 เม.ย. 2560)
นัดประชุมครั้งที่ ๑๘ วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข ๓๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ (30 มี.ค. 2560)
นัดประชุมครั้งที่ ๑๗ วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข ๓๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ (23 มี.ค. 2560)
งดประชุมวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นัดประชุมครั้ที่ ๑๕ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และนัดประชุมครั้งที่ ๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ (16 มี.ค. 2560)
นัดประชุมครั้งที่ ๑๔ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (10 มี.ค. 2560)
งดและนัดประชุม ครั้งที่ ๑๑ วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. (23 ก.พ. 2560)
นัดประชุมครั้งที่ ๑๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑ (17 ก.พ. 2560)
นัดประชุมครั้งที่ ๙ วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. (10 ก.พ. 2560)
นัดประชุมครั้งที่ ๗ วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. (2 ก.พ. 2560)
นัดประชุมครั้งที่ ๖ ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๔๐๑ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ (30 ม.ค. 2560)
นัดประชุมครั้งที่ ๔ วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑ (16 ม.ค. 2560)
นัดประชุมครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ชั้น ๓ หมายเลข ๒ (10 ม.ค. 2560)
นัดประชุมครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ชั้น ๓ หมายเลข ๒ (22 ธ.ค. 2559)
ยืนยันมติและนัดประชุมครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ (15 ธ.ค. 2559)

หน้า : [1]
รายนามกรรมาธิการ
นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานอนุกรรมการ
นาย ภัทระ คำพิทักษ์
รองประธานอนุกรรมการ
นาง จุรี วิจิตรวาทการ
อนุกรรมการ
นายอมร วาณิชวิวัฒน์
อนุกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
อนุกรรมการ
นาย ประสาท พงษ์ศิวาภัย
อนุกรรมการ
พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
อนุกรรมการ
พลเอก นคร สุขประเสริฐ
อนุกรรมการ
นางสาว รสนา โตสิตระกูล
อนุกรรมการ
นาย ชวลิต รำจวนจร
อนุกรรมการ
นาย รัฐภูมิ คำศรี
อนุกรรมการและเลขานุการ
นาย เฉลิมศักดิ์ ใจชำนิ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๘๗๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓