หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
เรื่องมีข้อเสียของประชามติ อ่านมามีแต่ข้อดี
โดย : ประชาชน

21/07/2559 21:00:59
IP: 223.207.249.152
  อยากรู้เรื่องส่วนของประชามติ อ่านมามีแต่ข้อดี คับ
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard