หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
หลักการและเหตุผลในการตรามาตราในรัฐธรรมนูญ
โดย : จิตรภณ

22/07/2559 16:01:12
IP: 203.152.56.93
  ต้องการทราบหลักการและเหตุผลในการตรามาตรา 75 ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และมาตรา 84 ในรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 พอจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้างครับ
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard