หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
เห็นชอบตรงกัน ?
โดย : แสงชัย

23/07/2559 11:48:18
IP: 96.30.71.190
  เศรษฐกิจแย่เงินไม่มีใช้มันก็เรื่องใหญ่เหมือนกัน
นักการเมือง ออกนโยบายประชานิยม"ลงท้ายเอาทรัพย์สินประเทศไปขาย(แปรรูป) เพิ่มการเก็บภาษีประชาชน ไม่ได้มีความคิดเพิ่มงบแผ่นดิน เช่น
** ค่าคอม วัสดุก่อสร้าง ธอส. เพิ่มงบแผ่นดิน (ประชาชนยังมีกินมีใช้) ***
สรุปก่อนออกนโยบายอะไร ให้แข่งเสนอวิธีดีๆมากกว่า แข่งนโยบายประชานิยม ลงท้ายจะได้ไม่เอาทรัพย์สินประเทศไปขายอีก(แปรรูป)
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard