หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
จากไลน์ ช่วยไขข้อข้องใจด้วยครับ
โดย : ปชช.ไทย

27/07/2559 08:57:36
IP: 111.223.57.78
  แถลงการณ์ 18 กค 59
เรื่อง รัฐธรรมนูญ ฉบับ ปฏิรูปหรือปฏิรวบ อันตรายมาตรา 178

เรียนพี่น้องไทย ทุกท่าน
ณ เวลานี้ เป็นการยื้อยุดสมบัติชาติ รวมทั้งทรัพยากรแผ่นดิน ระหว่างชนชั้น ปกครอง ชนชั้นอำนาจ และกลุ่มทุนฝ่ายหนึ่ง กับราษฎรที่ยังไม่รู้ตัว อีกฝ่ายหนึ่ง
จากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เมื่อปี พศ 2475 มาเป็นระบอบประชาธิปไตยคือปกครองโดยประชาชน เพื่อประโยชน์ประชาชน จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 84 ปี
ประกอบกับแผ่นดินไทย มีชื่อว่า “สุวรรณภูมิ” แปลว่า มีทรัพย์สิน ในแผ่นดิน ทั้งน้ำมัน ปิโตรเลี่ยม แร่ธาตุ ต่างๆ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ซึ่งควรเป็นกรรมสิทธิ์ ของราษฎร ทุกคนในชาติ
แต่ณ ปัจจจุบัน ราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์จากทรัพย์ สมบัติ แผ่นดินแล้ว กลับได้รับผลกระทบจาก การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรแผ่นดิน ที่ตกอยู่ในมือของกลุ่มคนเพียงไม่กี่ตระกูลร่วมกับชาวต่างชาติ ไม่ว่า กระทบจากภาระ ค่าใช้จ่ายในทรัพยากรที่ประชาชนเองมีกรรมสิทธิ์ เช่นกัน หรือกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
ไม่ว่ารัฐบาลจากเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง ทุกรัฐบาลต่างก็ไม่เคยนำมาซึ่งผลประโยชน์ ชาติให้ราษฎร์ไทยทั้งประเทศ
ณ เวลานี้ รัฐบาล คสช มาจากการยึด อำนาจ จากประชาชน เนื่องจากมีวิกฤติ การเมือง ด้วยตั้งใจจะนำมาซึ่งความสุขของคนในชาติ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอน การตรา กฎหมาย สูงสุดของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญ โดยประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้ว่าเป็น ฉบับปราบนักการเมืองโกง

แต่ข้อเท็จจริงเมื่ออ่านดูทั้งหมด ในร่างรัฐธรรมนูญที่จะลงประชามติ วันที่7 สิงหาคม 2559 กลับพบมาตรา หนึ่งที่น่าจะเป็นจุดบอดของร่างรัฐธรรมนูญ และเป็นวิกฤติชาติ คือ มาตรา 178 ที่บัญญัติไว้ว่า “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ์อธิปไตย หรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญา หรือ ตามกฏหมายระหว่างประเทศ รวมถึงหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของ ประเทศอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทำให้ประเทศ ต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากร ธรรมชาติ ทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หากรัฐสภาไม่พิจารณาแล้ว เสร็จภายในเวลากำหนด ดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ”
สรุปว่า หากรัฐสภาไม่พิจารณา หรือพิจารณาไม่เสร็จใน 60 วัน ในหนังสือสัญญาที่รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ไปทำกับหน่วยงานเอกชน หรือต่างชาติ ที่เกี่ยวข้องกับ ดินแดน ทรัพยากร ฯลฯ ให้แสดงว่า รัฐสภาเห็นชอบ และ มีผลบังคับใช้ทันที
ซึ่งเป็นที่ความกังวลว่า ในอนาคต ค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้นักการเมืองหรือข้าราชการที่ไม่ค่อยจะรักบ้านเมือง เข้าสู่อำนาจ ดังนั้นมาตรานี้มาตรา เดียวทำให้สมบัตของแผ่นดิน สามารถยักย้ายถ่ายเทได้อย่างสะดวกง่ายดาย
จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัยที่กำลังจะลงมติในวันที่ 7 สค 2559 มีแต่ประชาสัมพันธ์ว่าเป็น รัฐธรรมนูญ ฉบับ ปฏิรูป หรือ ฉบับปราบโกง แต่ที่เห็นชัดเจน แน่ๆคือเป็นฉบับกินรวบ แน่นอน จะเห็นว่ามีการดำเนินการเป็นกระบวนการ ไม่ว่ากกต กรธ สนช ครม ต่างก็ พยายามเข็น กฎหมาย พรบ.ประชามติ ที่เลือกปฏิบัติ ให้กรธ ชี้จุดเด่นข้อดีของร่างนี้ได้ แต่ห้ามกลุ่มอื่นเผยแพร่ข้อมูลตรงข้าม จะจับลูกเดียว และปิดกั้น ทุกทางที่จะไม่ให้ประชาชน แสดงความเห็นตรงข้าม เป้าหมายของ กรธ หรือกลุ่มทุน ไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลัง การร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับอาบยาพิษ หรือไม่
ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอเขียนแถลงการณ์ นี้เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ เพื่อช่วยกันเผยแพร่ ส่งต่อให้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลได้มากที่สุด
และขอเรียกร้องต่อแกนนำทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง คสช รวมทั้งสื่อมวลชน บก.ข่าวทุกข่าว สื่อทุกสื่อ แกนนำเคลื่อนไหวทุกกลุ่ม ให้รับทราบและ หากคุณยังคิดว่าตนเองเป็นคนไทยที่รักบ้านเมือง ขอจงอย่างเฉยเมย และโปรดพิจารณา ออกมาแสดงจุดยืน ไม่เอามาตรานี้ มิฉะนั้นประชาขชนจะมองว่า ท่านทั้งหลายสมรู้ร่วมคิด ในการกอบโกย สมบัติชาติ และขอให้ประชาชนทุกคน โปรดเผยแพร่ส่งข้อมูลทางโลกออนไลน์ เพื่อปกป้อง สมบัติแผ่นดินทันที ให้มากที่สุด โดยไม่ต้องเกรงว่าจะผิด พรบ ประชามติ เพราะเป็น ข้อเท็จจริง อีกทั้ง ข้าพเจ้า พท.ญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ขอรับผิดชอบในบทความที่ เขียนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ปกป้อง ผลประโชน์ชาติ ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ พศ 2550 มาตรา 71 ประกอบรัฐธรรมนูญ พศ 2557 มาตรา 4 ซึ่งมีศักดิ์สูงกว่า พระราชบัญญัติ ประชามติ ฯ

ขอกราบเรียนว่าหากคุณเฉย สมบัติชาติจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลาน แต่เหลือแต่ภาระ หนี้สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเพิ่มขึ้น ให้เป็นภาระแก่ลูกหลานไทยต่อไป

และขอเรียกร้องต่อ คสช ขอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โปรดพิจารณาใช้มาตรา 44 งดเว้นการ นำร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชามติ มาตรา 178 ไปลงประชามติ โดยเร่งด่วน เพื่อปกป้องสมบัติแผ่นดิน ไว้ให้ลูกหลานไทย

จึงแถลงการณ์ให้ทราบ โดยทั่วกัน

ขอประชาชนโปรดออกมาเรียกร้องในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ดังกล่าว
โปรดเผยแพร่ (แชร์)ให้มากที่สุด


เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ (คปป)

พท.ญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี เลขาธิการ
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard