หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอย่างไร องค์ประกอบ อำนาจหนาที่ มีการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
โดย : ภัทรวรินทร์ บุษธรรม

27/07/2559 12:33:32
IP: 111.223.57.101
  ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอย่างไร องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ มีการเปลี่ยนแปลงไหมค่ะ
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard