หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีประเทศไทย
โดย : จากใครคนหนึ่งที่อยู่ไกล ๆ

28/07/2559 07:49:35
IP: 111.223.57.78
  การแต่งตั้งรัฐมนตรีประเทศไทย ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขียนว่า
หากไ่ม่สามารถแต่งตั้งนายกที่มีในรายชื่อได้ให้แต่งตั้งจากคนนอกได้
อยากจะเสนอแนะว่า การเลือกตั้งนายกประเทศไทยครวต้องมีข้อกำหนดในตัวคุณสมบัติสำตัญอย่างยิ่ง เพราะนายกรัฐมนตรีประเทศไทยหมายถึงผู้ครองประเทศไทยจะให้โอนเอียงไปทางไหนก็ได้ จะขายประเทศก็ได้ จะทำให้ประเทศไทยเจริญก้ได้ จะทำให้ประเทศไทยพังก็ได้ จึงอยากคอมเม้นคุณสมบัติของนายกในร่างรัฐมนุญ ให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเป็นนายทหารชั้นสูงสุด ถ้าไม่มีองค์พระมหากษัตริก็เทียบเท่าจอมทัพไทย โชคดีที่นายกรัฐมนตรีเป็นคนดี มีจิตใจเมตตา ไม่ขายชาติ ไม่โกงกิน ช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป จากประเทศที่กำลังรุกเป็นไฟ ให้ค่อยๆ ดับไปทีละนิดจนเกือบจะเพลาๆ ลง การเลือกตั้งขึ่นไหม่ จึงไม่รู้ว่าจะทำให้เกิดการนองเลือดอีกหรือไม่ เพราะ...............................................
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard