หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
ข้อไหนครับที่บอกว่าตัดสินประหารชีวิตนักการเมืองทุจริต
โดย : เด็ด

28/07/2559 15:17:04
IP: 111.223.57.78
  ผมอ่านเจอแต่ริบทรัพย์ หาไม่เจอจริงๆครับ
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard