หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
อยากได้ร่างรัฐธรรมนูญ
โดย : อำนาจ

29/07/2559 14:29:53
IP: 111.223.57.82
  สามารถหาได้จากแหล่งได
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard