หน้าหลักกระทู้ ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ   
เรียนฟรี15ปี จะเปลี่ยนเป็น12ปีทำไมคะ
โดย : W

02/08/2559 02:14:17
IP: 111.223.57.25
  เรียนฟรี15ปีก็ดีอยู่แล้ว ทำไมต้องเปลี่ยนคะ
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard