เข้าสู่ระบบ  
  หน้าหลักกระทู้ กระดานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน 10 ฉบับ)   
ตั้งกระทู้ใหม่
 หัวข้อกระทู้ ผู้โพส อ่าน จำนวนผู้ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
1. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(23/02/2560 15:22:28)
2654 10
นิติบุคล จักรกฤษ โยธาyothacakrkvs7@gmail.com
( 05/03/2561 12:59:06 )
2. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(23/02/2560 15:22:07)
1071 8
ปริญญา
( 19/10/2560 14:23:15 )
3. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(23/02/2560 15:21:20)
3001 12
นายสานนท์ ภาดีsarnonda@gmail.com
( 21/03/2561 11:31:15 )
4. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(23/02/2560 15:20:57)
1069 2
นายประยงค์ ศรไชยp.sornchai7@gmail.com
( 19/10/2560 08:00:40 )
5. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(23/02/2560 15:20:31)
1837 6
นาย หวังดี ผลสำเร็จll2475.Gmail.com
( 24/11/2560 20:19:53 )
6. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(23/02/2560 15:20:08)
1077 3
ภาณุมาศ ทักษณา บรรณาธิการบริหารสำนักข่าวเจ้าพระยาTawanna2491@hotmail.com
( 14/07/2560 12:07:14 )
7. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(23/02/2560 15:19:45)
1246 5
กลุ่มปฏิรูปประเทศไทยสู่ความยั่งยืน (ภาคประชาชน)
( 04/07/2560 11:24:26 )
8. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(23/02/2560 15:19:21)
579 3
อนุวนจิตมณีA.Sermkrai@gmail.com
( 12/11/2560 06:58:51 )
9. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(23/02/2560 15:18:57)
5111 32
รับประเทศีurr2521@gmail.com
( 29/08/2560 08:39:00 )
10. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(23/02/2560 15:07:06)
8556 88
สมชายchai-som@live.com
( 20/11/2560 22:54:05 )
หน้า: [ 1 ]
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard