เข้าสู่ระบบ
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

กระดานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน 10 ฉบับ)      ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน 10 ฉบับ) ได้ที่นี่ 10 169

ตอบคำถามร่างรัฐธรรมนูญ      ท่านสามารถถามคำถามต่างๆ เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญได้ที่นี่ แล้วคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะเข้ามาตอบคำถามของท่าน 47 5
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1876 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2244 1262 ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ 0 2244 1292 โทรสาร 0 2244 1293
http://cdc.parliament.go.th/webboard