เน€เธกเธ™เธนเธซเธฅเธฑเธ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)

ร่างญัตติ

ขอเสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของภาคครัวเรือน (ด่วน) อ่านต่อ

7 ก.ย. 65   10

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในประเทศไทย (ตั้ง กมธ.) อ่านต่อ

14 ส.ค. 65   6

ขอเสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาจัดทำประชามติถามประชาชนว่าเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ (ด่วน) อ่านต่อ

14 ส.ค. 65   6

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ศึกษาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองปกาไสย ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ตั้ง กมธ.) อ่านต่อ

14 ส.ค. 65   7

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างและพัฒนาท่าเรือรองรับเรือสำราญ ขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณชายฝั่งอันดามันและอ่าวไทย เพื่อการท่องเที่ยวการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ (ตั้ง กมธ.) อ่านต่อ

14 ส.ค. 65   6

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการสร้างสนามบินบนเกาะพะงันและสะพานข้ามเกาะสมุย - เกาะพะงันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสะดวกในเรื่องการเดินทาง (ตั้ง กมธ.) อ่านต่อ

14 ส.ค. 65   6

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนยางพารา และปาล์มน้ำมันของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ (ตั้ง กมธ.) อ่านต่อ

14 ส.ค. 65   6

ขอเสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอนุญาตให้เอกชนเช่าลงทุนพื้นที่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่แบบครบวงจร (ด่วน ตั้งกมธ.) อ่านต่อ

21 เม.ย. 65   17

ขอเสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ เชื่อต่อทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ (มอเตอร์เวย์โคราช) ไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ผ่านกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์) อ่านต่อ

21 เม.ย. 65   18
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)