เน€เธกเธ™เธนเธซเธฅเธฑเธ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)

ร่างกระทู้ถาม

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมปศุสัตว์เพื่อบริหารกองทุนพัฒนาปศุสัตว์ (สภา) อ่านต่อ

7 ก.ย. 65   11

ติดตามความคืบหน้ากรณีสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อ่านต่อ

7 ก.ย. 65   8

โครงการถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (กม.189) – (กม.235) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ราชกิจจานุเบกษา) อ่านต่อ

7 ก.ย. 65   16

การแก้ไขปัญหาจากการปลูกพืชกระท่อม (ราชกิจจานุเบกษา) อ่านต่อ

7 ก.ย. 65   13

การบริหารจัดการที่ดินริมคลองพิทยาลงกรณ์ บริเวณแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (ห้องกระทู้ถาม) อ่านต่อ

14 ส.ค. 65   8

ประเด็นการถูกหลอกลวงทาง SMS และมีการละเมิดนำข้อมูลไปใช้ ในทางที่ไม่ดีโดยไม่ได้รับอนุญาต (ราชกิจจานุเบกษา) อ่านต่อ

14 ส.ค. 65   10

การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกรณีการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล ในหน่วยงาน ธนาคาร บริษัทประกัน หรืออื่น ๆ ที่นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต (ราชกิจจานุเบกษา) อ่านต่อ

14 ส.ค. 65   15

แนวทางช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ราชกิจจานุเบกษา) อ่านต่อ

14 ส.ค. 65   8

การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนโครงการภายใต้การกำกับดูแล ของการเคหะแห่งชาติ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน (ราชกิจจานุเบกษา) อ่านต่อ

14 ส.ค. 65   15

ติดตามโครงการเวนคืนที่ดินในเขตพื้นที่บางขุนเทียน เพื่อโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๒ สายทางยกระดับ บางขุนเทียน-เอกชัย (ราชกิจจานุเบกษา) อ่านต่อ

14 ส.ค. 65   9
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)