เน€เธกเธ™เธนเธซเธฅเธฑเธ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)

ร่างกระทู้ถาม

การแก้ไขปัญหาการรับเงินตอบแทน หรือเบี้ยหวัดเสี่ยงภัยให้กับบุคลากร ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สภา) อ่านต่อ

6 พ.ค. 65   2

ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันส่งกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (ห้องกระทู้ถาม) อ่านต่อ

6 พ.ค. 65   7

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนนนิตโย สกลนคร-นครพนม บริเวณบ้านนิรมัย ตำบลกุสุมาลย์ จังหวัดนครพนม (ห้องกระทู้ถาม) อ่านต่อ

6 พ.ค. 65   2

ติดตามความคืบหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยอมป๊าก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (ห้องกระทู้ถาม) อ่านต่อ

21 เม.ย. 65   8

ปัญหาความล่าช้าในการบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ราชกิจจานุเบกษา) อ่านต่อ

21 เม.ย. 65   15

การสร้างจุดกลับรถและไฟส่องสว่างทางหลวงหมายเลข ๒๔ สายโชคชัย-เดชอุดม จำนวน ๔ จุด เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนและติดตามการก่อสร้างถนนสาย ๒๒๑ ศรีสะเกษ-เชิงบันไดเขาพระวิหารเป็น ๔ ช่องทางจราจรเต็มสาย (ห้องกระทู้ถาม) อ่านต่อ

21 เม.ย. 65   8

การสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ข้ามทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ สายศรีสะเกษ-เชิงบันไดเขาพระวิหาร (ห้องกระทู้ถาม) อ่านต่อ

21 เม.ย. 65   9

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำหนองกระหวัน และห้วยขยุงหลง พร้อมระบบโครงข่ายกระจายน้ำและระบบอ่างพวง ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ห้องกระทู้ถาม) อ่านต่อ

21 เม.ย. 65   7

การอนุรักษ์รักษาแหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุในเขตพื้นที่ภาคใต้ (ห้องกระทู้ถาม) อ่านต่อ

21 เม.ย. 65   5

ปัญหาการผูกขาดอาชญาบัตรสำรวจแร่ในพื้นที่ภาคใต้ (ห้องกระทู้ถาม) อ่านต่อ

21 เม.ย. 65   10
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)