แบบคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อปฏิบัติในการเข้ามาภายในอาคารรัฐสภา
ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการในการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับส.ส.และส.ว. ในวันประชุมสภาผู้แทนฯและวันประชุมร่วมกันของรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12/10/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 10 เส้นทางสู่การเป็น "นักกฎหมายนิติบัญญัติ" (12/10/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 9 SKT สมาธิบำบัด วิธีเยียวยา รักษาโรค...มอบไว้เพื่อแผ่นดิน (02/09/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีเปิดกิจกรรม "ชวนลงเรือ เพื่อชีวิตผาสุก" (29/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ตามที่สภาผู้แทนราษฎร ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดตันตยาภิรม ในวันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 65 (15/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 8 นักเขียนนวนิยายในยุคสังคมออนไลน์ (21/07/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริหาร สังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (07/07/2565)
แสดงทั้งหมด....  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพข่าวสำนักงานฯ RSS
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 2 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 2 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (26/11/2565)
คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างแถลงการณ์ร่วม ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 43     คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างแถลงการณ์ร่วม ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 43 (25/11/2565)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 1 : เสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสอดคล้องของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 1 : เสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสอดคล้องของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) (25/11/2565)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนาม สภาผู้แทนราษฎร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ    ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนาม สภาผู้แทนราษฎร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (25/11/2565)
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลสีอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซ์้อรายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑๑ รายการ และรายการคุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมภายในห้องควบคุมระบบถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและห้องควบคุมระบบถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา จำนวนห้องละ ๒ ชุม รวมเป็น ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องวิทยุสื่อสาร) จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/08/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มปกเกียรติบัตร จำนวน ๑๒ แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าสำหรับบรรจุเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน ๔๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแฟ้มปกใส่เกียรติบัตร จำนวน ๒๖ ปก และแฟ้มปกคำกล่าวรายงาน จำนวน ๒ ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/09/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวกั้นกันตกแบบสแตนเลส จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/09/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกระเป๋าสำหรับบรรจุเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ชนิด Professional use จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น (29/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ประกอบฉาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรายการสารคดีลิขสิทธิ์ ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (28/03/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/03/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (13/01/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 11 รายการ (28/09/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งประจำตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 คน รถนั่งประจำตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คัน (28/01/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561)
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (31/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงาเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (26/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (11/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) รายการจ้างทำหลังคาป้องกันน้ำฝนสาดเข้าอาคาร (07/07/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (14/06/2565)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ (03/03/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ตลอด ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน ๗ วันต่อสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (23/02/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบถอดความเสียงการประชุมด้วยเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX (31/01/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อสนับสนุนการผลิตรายการแบบคมชัดสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/01/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์และรถบัส (20/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (02/11/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขายทอดตลาดดินที่เกิดจากการขุดปรับพื้นที่โครงการขุดปรับพื้นที่บริเวณสนามรัฐสภา ลานประชาชนทางทิศเหนือ งานก่อสร้างลานประชาชน วงเวียนดอกบัวทองและงานภูมิสถาปัตยกรรม (06/01/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขายทอดตลาดดินที่เกิดจากการขุดปรับพื้นที่โครงการขุดปรับพื้นที่บริเวณสนามรัฐสภา ลานประชาชนทางทิศเหนือ : งานก่อสร้างลานประชาชน วงเวียน ดอกบัวทองและงานภูมิสถาปัตยกรรม (25/11/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษำร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 8,017 รายการ (06/11/2563)
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าวงจรสื่อสัญญาณและบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (06/09/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ เช่าวงจรสื่อสัญญาณและบริการอินเทอร์เน็ตคู่ขนาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (06/09/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ อัตรา (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) (05/09/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ เครื่อง (31/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดเช่าเครื่องพิมพ์ภาพดิจิตอลสีอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง (31/08/2565)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (17/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (11/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (01/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) รายการจ้างทำหลังคาป้องกันน้ำฝนสาดเข้าอาคาร (07/07/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (07/07/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ (12/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนมาปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรับสมัครงาน RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (26/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักรักษาความปลอดภัย (19/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักการคลังและงบประมาณ (17/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (15/08/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักการคลังและงบประมาณ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (01/08/2565)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngเงินอุดหนุนการวิจัย RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๔ (02/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (21/04/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศรับสมัคร ขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564 (28/10/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563 (03/06/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย (30/12/2563)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) (29/12/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (31/12/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับรองรับสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ) (27/03/2561)
แสดงทั้งหมด...  
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (18/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ส.ส. ส.ว. กรรมาธิการ (22/05/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngดาวน์โหลดแบบฟอร์มของส.ส.
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบฟอร์มเกี่ยวกับ การพิจารณากฎหมาย การประชุมสภา hot.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแจ้งลาการประชุม
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำร้องขอตรวจดูรายงานการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรแสดงตนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรแสดงตนบุคคลในคณะกรรมาธิการฯ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรแสดงตนผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยดำเนินงาน/ผู้ชำนาญการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรแสดงดนอดีตสมาชิกรัฐสภา
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สำหรับส่งเอกสารและเผยแพร่
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอเปลี่ยนลายมือชื่อ
แสดงทั้งหมด...  

ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
หอสมุดรัฐสภา
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เยี่ยมชมรัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งปัญหาฝุ่น PM2.5
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม ชมเชย เสนอแนะ ร้องเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานฯ
ช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
คุณธรรมคนสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมุ่งสู่สำนักงานสีเขียว
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
E-Learning พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
บริการสอบถามข้อมูล CALL CENTER 1743


 วีดิทัศน์


  • ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ๒๕๖๔    download_icon

  • ๗๐ ปี แห่งสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยในสหภาพรัฐสภา    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวง ร.๙ ภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
Call Center ๑๗๔๓ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐
e-Mail : webmaster@parliament.go.th [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats