แบบคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อปฏิบัติในการเข้ามาภายในอาคารรัฐสภา
ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกและจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (29/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 7 How to be interpreters: เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นล่าม (21/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (10/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๔ (02/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประชุมคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 35 (27/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ขอเรียนเชิญผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมชมนิทรรศการเหลียวหลัง แลหน้าวุฒิสภา เพื่อประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี วุฒิสภากลั่นกรอง | ตรวจสอบ | ปฏิรูป (27/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แนวทางการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (27/05/2565)
แสดงทั้งหมด....  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngภาพข่าวสำนักงานฯ RSS
สมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา สมัยที่ 288    สมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา สมัยที่ 288 (29/06/2565)
ประธานกลุ่มมิตรสมาชิกรัฐสภาไทย - รัสเซีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - รัสเซีย ชุดใหม่    ประธานกลุ่มมิตรสมาชิกรัฐสภาไทย - รัสเซีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - รัสเซีย ชุดใหม่ (29/06/2565)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับการอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 2 ก.ค. 65    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับการอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 2 ก.ค. 65 (28/06/2565)
โครงการพัฒนาศักยภาพในการยกร่างข้อมติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    โครงการพัฒนาศักยภาพในการยกร่างข้อมติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (28/06/2565)
แสดงทั้งหมด...  

RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมี สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการสารคดีลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ชนิด Professional use จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น (03/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลับใบมีดเครื่องตัดหนังสือแบบสามด้านและเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า (26/04/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานประเทภกระดาษจำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/03/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (29/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๒ รายการ (28/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (28/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ห้องเชื่อมโยงสัญญาณและห้องผลิตรายการโทรทัศน์ (สตูดิโอ 1) จำนวน 4 รายการ (28/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องกระดาษบรรจุเอกสาร จำนวน ๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/06/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ชนิด Professional use จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น (29/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ประกอบฉาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรายการสารคดีลิขสิทธิ์ ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (28/03/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/03/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญประเมินช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของพื้นที่เช่าศูนย์กลางข้อมูลอินเตอร์เน็ตครบวงจร (Internet Data Center IDC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/02/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (13/01/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 11 รายการ (28/09/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งประจำตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 คน รถนั่งประจำตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คัน (28/01/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10/01/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/12/2561)
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (14/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (25/01/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (21/12/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปบะมาณมาณ พ.ศ. 2565 (08/11/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (03/11/2564)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ (03/03/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ตลอด ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน ๗ วันต่อสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (23/02/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบถอดความเสียงการประชุมด้วยเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX (31/01/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อสนับสนุนการผลิตรายการแบบคมชัดสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/01/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ร่างประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ (21/01/2565)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขาดทอดตลาดรถยนต์และรถบัส (20/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (02/11/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขายทอดตลาดดินที่เกิดจากการขุดปรับพื้นที่โครงการขุดปรับพื้นที่บริเวณสนามรัฐสภา ลานประชาชนทางทิศเหนือ งานก่อสร้างลานประชาชน วงเวียนดอกบัวทองและงานภูมิสถาปัตยกรรม (06/01/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขายทอดตลาดดินที่เกิดจากการขุดปรับพื้นที่โครงการขุดปรับพื้นที่บริเวณสนามรัฐสภา ลานประชาชนทางทิศเหนือ : งานก่อสร้างลานประชาชน วงเวียน ดอกบัวทองและงานภูมิสถาปัตยกรรม (25/11/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษำร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 8,017 รายการ (06/11/2563)
แสดงทั้งหมด...  

images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อสารเคมี สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (29/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรายการสารคดีลิขสิทธิ์ (11/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ชนิด Professional use จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น (03/05/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ การจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทกระดาษ จำนวน ๕ รายการ (21/03/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19 รายการ (14/03/2565)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (07/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (02/02/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (10/01/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (08/12/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (01/12/2564)
แสดงทั้งหมด...  
RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ (12/10/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนมาปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/08/2561)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngประกาศรับสมัครงาน RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักการคลังและงบประมาณ (28/06/2565) news.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักรักษาความปลอดภัย (24/06/2565) new.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักการพิมพ์ (01/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ (27/04/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (01/04/2565)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngเงินอุดหนุนการวิจัย RSS
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๔ (02/06/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (21/04/2565)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศรับสมัคร ขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564 (28/10/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563 (03/06/2564)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย (30/12/2563)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (29/12/2563)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับรองรับสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ) (27/03/2561)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (27/03/2561)
แสดงทั้งหมด...  
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (18/06/2562)
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ส.ส. ส.ว. กรรมาธิการ (22/05/2562)
แสดงทั้งหมด...  
images/parliament_2019/icon/parliament_10-1.pngดาวน์โหลดแบบฟอร์มของส.ส.
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบฟอร์มเกี่ยวกับ การพิจารณากฎหมาย การประชุมสภา hot.gif
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบแจ้งลาการประชุม
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำร้องขอตรวจดูรายงานการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรแสดงตนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรแสดงตนบุคคลในคณะกรรมาธิการฯ
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรแสดงตนผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยดำเนินงาน/ผู้ชำนาญการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอมีบัตรแสดงดนอดีตสมาชิกรัฐสภา
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สำหรับส่งเอกสารและเผยแพร่
images/parliament_2019/icon/parliament_24.png  แบบคำขอเปลี่ยนลายมือชื่อ
แสดงทั้งหมด...  

ถ่ายทอดสดประชุมสภา
ระบบสืบค้นข้อมูลสาหรับการประชุมสภา (Android Version)
ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
บริการกฎหมาย
รวมกฎหมายประจำปี
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รัฐสภาระหว่างประเทศ
ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
หอสมุดรัฐสภา
หนังสือและสื่อเผยแพร่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เยี่ยมชมรัฐสภา
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งปัญหาฝุ่น PM2.5
ช่องทางการ ติดต่อสอบถาม ชมเชย เสนอแนะ ร้องเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานฯ
ช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
กระดานถามตอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบสมุดโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำหรับ iOS และ Android
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
คุณธรรมคนสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมุ่งสู่สำนักงานสีเขียว
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด
ระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
E-Learning พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
บริการสอบถามข้อมูล CALL CENTER 1743


 วีดิทัศน์


  • ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ๒๕๖๔    download_icon

  • ๗๐ ปี แห่งสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยในสหภาพรัฐสภา    download_icon

  • เล่าเรื่องในหลวง ร.๙ ภายใน ๒ นาที    download_icon

  • วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า    download_icon

  • สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ    download_icon

 แสดงทั้งหมด...สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
Call Center ๑๗๔๓ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๙๐
e-Mail : webmaster@parliament.go.th [คลิกดูแผนที่]
Share

View My Stats