หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND (B.E. 2560 (2017))
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ร่างที่เสนอ สนช. แล้ว)
ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วิธีคำนวณจำนวน สส.
หนังสือความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Infographic ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร
Infographics ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐
แสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน ๑๐ ฉบับ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช .... (แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ)
คณะอนุกรรมการที่พิจารณาจบแล้ว
เรียนรู้รัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ
Infographic Animation ร่างรัฐธรรมนูญ
 • สิทธิสตรี ดาวห์โหลดสิทธิสตรี
 • สิทธิชุมชน ดาวห์โหลดสิทธิชุมชน
 • สิทธิและเสรีภาพ ดาวห์โหลดสิทธิและเสรีภาพ
 • การสาธารณสุข ดาวห์โหลดการสาธารณสุข
 • การปฏิรูป ดาวห์โหลดการปฏิรูป
 •  ดูทั้งหมด
  บทเพลงประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ
 • เพลงอนาคตที่สดใส ดาวห์โหลดเพลงอนาคตที่สดใส
 • เพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย ดาวห์โหลดเพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย
 • เพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ ดาวห์โหลดเพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ
 • เพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ ดาวห์โหลดเพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ
 • เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย ดาวห์โหลดเพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย
 •  ดูทั้งหมด
  หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ๗ ส.ค. ๕๙
  กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ
  สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
  ความต่างของ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
  Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  หมวด ก
  ดูทั้งหมด
   ปฏิทินกิจกรรม
  « มิถุนายน 2563 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

  images/template2014/icon02.pngบันทึกวิดีโอ
  images/icon/video_icon.png  พิธิเปิดโครงการ และบรรยายภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญ (ตอนที่ ๑) - อ่าน 632 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  พิธิเปิดโครงการ และบรรยายภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญ (ตอนที่ ๒) - อ่าน 336 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  พิธิเปิดโครงการ และบรรยายภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญ (ตอนที่ ๓) - อ่าน 406 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  พิธิเปิดโครงการ และบรรยายภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญ (ตอนที่ ๔) - อ่าน 259 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๑.๑ บรรยายเรื่อง สิทธิเสรีภาพ สิทธิสตรี หน้าที่ของรัฐ และแนวนโยบายแห่งรัฐ (ตอนที่ ๑) - อ่าน 224 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๑.๒ บรรยายเรื่อง สิทธิเสรีภาพ สิทธิสตรี หน้าที่ของรัฐ และแนวนโยบายแห่งรัฐ (ตอนที่ ๒) - อ่าน 274 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๑.๓ บรรยายเรื่อง สิทธิเสรีภาพ สิทธิสตรี หน้าที่ของรัฐ และแนวนโยบายแห่งรัฐ (ตอนที่ ๓) - อ่าน 258 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๑.๔ บรรยายเรื่อง สิทธิเสรีภาพ สิทธิสตรี หน้าที่ของรัฐ และแนวนโยบายแห่งรัฐ (ตอนที่ ๔) - อ่าน 234 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๒.๑ บรรยายเรื่อง การปฏิรูปประเทศ - อ่าน 238 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๒.๒ บรรยายเรื่อง การปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน - อ่าน 351 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๒.๓ บรรยายเรื่อง การปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม - อ่าน 215 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๒.๔ บรรยายเรื่อง การปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ - อ่าน 362 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๓.๑ บรรยายเรื่อง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระบวนการเลือกตั้ง พรรคการเมืองและบทเฉพาะกาล (ตอนที่ ๑) - อ่าน 338 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๓.๒ บรรยายเรื่อง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระบวนการเลือกตั้ง พรรคการเมืองและบทเฉพาะกาล (ตอนที่ ๒) - อ่าน 342 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๓.๓ บรรยายเรื่อง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระบวนการเลือกตั้ง พรรคการเมืองและบทเฉพาะกาล (ตอนที่ ๓) - อ่าน 709 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๓.๔ บรรยายเรื่อง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระบวนการเลือกตั้ง พรรคการเมืองและบทเฉพาะกาล (ตอนที่ ๔) - อ่าน 392 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๔.๑ บรรยายเรื่อง การปกครองท้องถิ่น (ตอนที่ ๑) - อ่าน 261 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๔.๒ บรรยายเรื่อง การปกครองท้องถิ่น (ตอนที่ ๒) - อ่าน 832 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๔.๓ บรรยายเรื่อง การปกครองท้องถิ่น (ตอนที่ ๓) - อ่าน 498 ครั้ง
  images/icon/video_icon.png  ๔.๔ บรรยายเรื่อง การปกครองท้องถิ่น (ตอนที่ ๔) - อ่าน 401 ครั้ง
  แสดงทั้งหมด....
  images/template2014/icon01.pngเอกสารฝึกอบรม ครู ข.
  images/design2011/temp2/icon_news.png  แผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย (08/07/2559) - อ่าน 1360 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  ๕ คำถามที่ครู ข, ครู ค ควรทำความเข้าใจร่วมกัน (09/06/2559) - อ่าน 1350 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ไขข้อข้องใจ (30/05/2559) - อ่าน 1657 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่ม ๒ (23/05/2559) - อ่าน 216 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่ม ๑ (23/05/2559) - อ่าน 244 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  5เรื่องเด่นในร่างรัฐธรรมนูญ (23/05/2559) - อ่าน 736 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  ภาพรวมทั้งร่าง (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) (23/05/2559) - อ่าน 2145 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) (23/05/2559) - อ่าน 706 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  การทำหนังสือสัญญาตามร่างรัฐธรรมนูญ (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) (23/05/2559) - อ่าน 893 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  การเลือก ส.ว. (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) (23/05/2559) - อ่าน 773 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  การเลือก ส.ส. (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) (23/05/2559) - อ่าน 605 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  บริการสาธารณสุข (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) (23/05/2559) - อ่าน 4700 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  จากท้องแม่จนแก่เฒ่า 14 มีค 59 (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) (23/05/2559) - อ่าน 1328 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  การศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญ (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) (23/05/2559) - อ่าน 2818 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  สิทธิชุมชน (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) (23/05/2559) - อ่าน 1130 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) (23/05/2559) - อ่าน 7154 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  กันคนโกง (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) (23/05/2559) - อ่าน 946 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  ปัญหาพื้นฐาน (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) (23/05/2559) - อ่าน 855 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  การปกครองท้องถิ่นในร่างรัฐธรรมนูญ (23/05/2559) - อ่าน 1624 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  ภาระกิจมอบหมายอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับจังหวัด (ครู ก.) (23/05/2559) - อ่าน 1364 ครั้ง
  แสดงทั้งหมด....
  images/template2014/icon01.pngเอกสารฝึกอบรม ครู ค.
  images/design2011/temp2/icon_news.png  แผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย (08/07/2559) - อ่าน 1558 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  ๕ คำถามที่ครู ข, ครู ค ควรทำความเข้าใจร่วมกัน (14/06/2559) - อ่าน 322 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ไขข้อข้องใจ (09/06/2559) - อ่าน 187 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  แผ่นพับสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ (09/06/2559) - อ่าน 963 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่ม ๒ (09/06/2559) - อ่าน 252 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่ม ๑ (09/06/2559) - อ่าน 213 ครั้ง
  images/design2011/temp2/icon_news.png  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... (09/06/2559) - อ่าน 281 ครั้ง
  แสดงทั้งหมด....
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
  ประธานกรรมการ
  นาย สุพจน์ ไข่มุกด์
  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
  นาย นรชิต สิงหเสนี
  โฆษกกรรมการ
  ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
  โฆษกกรรมการ
  นาย อมร วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการ
  ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่
  กรรมการ
  นาง กีระณา สุมาวงศ์
  กรรมการ
  นาง จุรี วิจิตรวาทการ
  กรรมการ
  นาย เธียรชัย ณ นคร
  กรรมการ
  นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  กรรมการ
  นาย ประพันธ์ นัยโกวิท
  กรรมการ
  นาย ภัทระ คำพิทักษ์
  กรรมการ
  นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
  กรรมการ
  พลตรี วิระ โรจนวาศ
  กรรมการ
  นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ
  กรรมการ
  นาย อัชพร จารุจินดา
  กรรมการ
  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
  กรรมการ
  นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
  เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย อธิคม อินทุภูติ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้บริหารจัดการกระดานถามตอบParliament Web Mail
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ http://cdc.parliament.go.th