หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND (B.E. 2560 (2017))
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ร่างที่เสนอ สนช. แล้ว)
ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วิธีคำนวณจำนวน สส.
หนังสือความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Infographic ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร
Infographics ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐
แสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน ๑๐ ฉบับ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช .... (แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ)
คณะอนุกรรมการที่พิจารณาจบแล้ว
เรียนรู้รัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ
Infographic Animation ร่างรัฐธรรมนูญ
 • สิทธิสตรี ดาวห์โหลดสิทธิสตรี
 • สิทธิชุมชน ดาวห์โหลดสิทธิชุมชน
 • สิทธิและเสรีภาพ ดาวห์โหลดสิทธิและเสรีภาพ
 • การสาธารณสุข ดาวห์โหลดการสาธารณสุข
 • การปฏิรูป ดาวห์โหลดการปฏิรูป
 •  ดูทั้งหมด
  บทเพลงประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ
 • เพลงอนาคตที่สดใส ดาวห์โหลดเพลงอนาคตที่สดใส
 • เพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย ดาวห์โหลดเพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย
 • เพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ ดาวห์โหลดเพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ
 • เพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ ดาวห์โหลดเพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ
 • เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย ดาวห์โหลดเพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย
 •  ดูทั้งหมด
  หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ๗ ส.ค. ๕๙
  กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ
  สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
  ความต่างของ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
  Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  หมวด ก
  ดูทั้งหมด
   ปฏิทินกิจกรรม
  « พฤศจิกายน 2565 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
  หน้าหลัก >> ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  วันที่ : ถึงวันที่ :
  คำค้น :
  เฉพาะหมวดติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ข่าว/บทความทั้งหมด
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย

  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "กฎหมายพรรคการเมือง" โดยนายประพันธ์ นัยโกวิท (๑๑ ต.ค. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "คืบหน้ากฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้ง" โดยนายประพันธ์ นัยโกวิท (๑๐ ตุ.ค. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "ว่าด้วยกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส." โดยนายชาติชาย ณ เชียงใหม่ (๓ ตุ.ค. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "ว่าด้วยกฎหมายพรรคการเมือง" โดยนายชาติชาย ณ เชียงใหม่ (๒๖ ก.ย. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "การปฏิรูปพรรคการเมือง" โดยนายเธียรชัย ณ นคร (๑๙ ก.ย. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "ยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่" โดยนายศุภชัย ยาวะประภาษ (๑๒ ก.ย. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ตอนที่ ๒" โดยนายเธียรชัย ณ นคร (๕ ก.ย. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ตอนที่ ๑" โดยนายเธียรชัย ณ นคร (๒๙ ส.ค. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในรัฐธรรมนูญใหม่ จะดูแลประชาชนอย่างไร" โดยนางจุรี วิจิตรวาทการ (๒๒ ส.ค. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "กรอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญกรณีคำถามพ่วง" โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ (๑๕ ส.ค. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "กรธ. ตอบปัญหาคาใจ" (รายการสด) โดยประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้งคณะ (๕ ส.ค. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "คำถามคาใจในร่าง รธน." โดยนายชาติชาย ณ เชียงใหม่ (๒ ส.ค. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "ประชามติโค้งสุดท้าย" โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ (๒ ส.ค. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "รัฐธรรมนูญกับอนาคตใหม่ประเทศไทย" (รายการสด) โดยนายศุภชัย ยาวะประภาษ และนายธนาวัฒน์ สังข์ทอง (๒๖ ก.ค. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "รัฐธรรมนูญปราบโกงได้อย่างไร" (รายการสด) โดยนายสุพจน์ ไข่มุกด์ นายนรชิต สิงหเสนี และนางจุรี วิจิตรวาทการ (๑๙ ก.ค. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "เจาะ...สิทธิการศึกษาและการรักษาพยาบาล" (รายการสด) โดยนายประพันธ์ นัยโกวิท และนายอัชพร จารุจินดา (๑๒ ก.ค. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย โดยนายนรชิต สิงหเสนี (๑๑ ก.ค. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ตอน "เจาะ...สิทธิการศึกษาและการรักษาพยาบาล" (รายการสด) โดยนายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย และนายปกรณ์ นิลประพันธ์ (๕ ก.ค. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย โดยนายชาติชาย ณ เชียงใหม่ (๑ ก.ค. ๕๙)
  รับชมเทปรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย โดยนายชาติชาย ณ เชียงใหม่ (๒๐ มิ.ย. ๕๙)

  หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
  ประธานกรรมการ
  นาย สุพจน์ ไข่มุกด์
  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
  นาย นรชิต สิงหเสนี
  โฆษกกรรมการ
  ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
  โฆษกกรรมการ
  นาย อมร วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการ
  ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่
  กรรมการ
  นาง กีระณา สุมาวงศ์
  กรรมการ
  นาง จุรี วิจิตรวาทการ
  กรรมการ
  นาย เธียรชัย ณ นคร
  กรรมการ
  นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  กรรมการ
  นาย ประพันธ์ นัยโกวิท
  กรรมการ
  นาย ภัทระ คำพิทักษ์
  กรรมการ
  นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
  กรรมการ
  พลตรี วิระ โรจนวาศ
  กรรมการ
  นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ
  กรรมการ
  นาย อัชพร จารุจินดา
  กรรมการ
  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
  กรรมการ
  นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
  เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย อธิคม อินทุภูติ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้บริหารจัดการกระดานถามตอบParliament Web Mail
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ http://cdc.parliament.go.th