หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND (B.E. 2560 (2017))
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ร่างที่เสนอ สนช. แล้ว)
ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วิธีคำนวณจำนวน สส.
หนังสือความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Infographic ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร
Infographics ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐
แสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน ๑๐ ฉบับ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช .... (แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ)
คณะอนุกรรมการที่พิจารณาจบแล้ว
เรียนรู้รัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ
Infographic Animation ร่างรัฐธรรมนูญ
 • สิทธิสตรี ดาวห์โหลดสิทธิสตรี
 • สิทธิชุมชน ดาวห์โหลดสิทธิชุมชน
 • สิทธิและเสรีภาพ ดาวห์โหลดสิทธิและเสรีภาพ
 • การสาธารณสุข ดาวห์โหลดการสาธารณสุข
 • การปฏิรูป ดาวห์โหลดการปฏิรูป
 •  ดูทั้งหมด
  บทเพลงประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ
 • เพลงอนาคตที่สดใส ดาวห์โหลดเพลงอนาคตที่สดใส
 • เพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย ดาวห์โหลดเพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย
 • เพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ ดาวห์โหลดเพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ
 • เพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ ดาวห์โหลดเพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ
 • เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย ดาวห์โหลดเพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย
 •  ดูทั้งหมด
  หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ๗ ส.ค. ๕๙
  กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ
  สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
  ความต่างของ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
  Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  หมวด ก
  ดูทั้งหมด
   ปฏิทินกิจกรรม
  « กรกฎาคม 2563 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
  หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
  วันที่ : ถึงวันที่ :
  คำค้น :
  เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
  ข่าวสาร/กิจกรรม >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแก่สื่อมวลชน (6 มี.ค. 2561)
  ดาวน์โหลด 19155 ครั้ง
  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้เข้าร่วมพิธีวันพระราชพิธีเฉลิมวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ (14 ธ.ค. 2560)
  ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุม สนช. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. .... ในวาระที่ ๑ ณ อาคารรัฐสภ (30 พ.ย. 2560)
  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้แก่สื่อมวลชน ณ ห้องประชุมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น ๑๒ อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (29 พ.ย. 2560)
  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ในวาระที่ ๑ ณ อาคารรัฐสภา ๑ (2 พ.ย. 2560)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายฐิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย นายนรชิต สิงหเสนี นายธนวัฒน์ สังข์ทอง ในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ชี้แจงประกอบรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ (31 ต.ค. 2560)
  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายประพันธ์ นัยโกวิท นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ศาสตราจารย์ศุภชัย ยาวะประภาษ นายภัทระ คำพิทักษ์ ในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า (13 ก.ค. 2560)
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนาย ๒๕๖๐ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ บรรยายหัวข้อ "สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐" ในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมยนูญ ณ โรงแรมอมารี (19 มิ.ย. 2560)
  วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารรัฐสภา ๑ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู (30 พ.ค. 2560)
  เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ (29 พ.ค. 2560)
  โครงการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ -๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ (16 พ.ค. 2560)
  โครงการและกำหนดการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ...." ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพ (20 เม.ย. 2560)
  โครงการและกำหนดการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ...." ในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ (20 เม.ย. 2560)
  กำหนดการโครงการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ...." ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (16 มี.ค. 2560)
  กำหนดการ โครงการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ...." วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๖ อา (22 ก.พ. 2560)
  ดาวน์โหลด 1117 ครั้ง
  รายงานผลการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ" วันเสาร์ที่ ๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (7 ก.พ. 2560)
  โครงการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ...." ในวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓-๒๑๖ อาคารรัฐสภา ๒ (7 ก.พ. 2560)
  กำหนดการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... และร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ...." วันที่ ๔-๕ มี.ค. ๖๐ จังหวัดสงขลา (31 ม.ค. 2560)
  กำหนดการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... และร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ...." วันที่ ๒๕-๒๖ ก.พ. ๖๐ จังหวัดเพชรบุรี (31 ม.ค. 2560)
  กำหนดการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... และร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ...." วันที่ ๑๘-๑๙ ก.พ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (31 ม.ค. 2560)

  หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
  ประธานกรรมการ
  นาย สุพจน์ ไข่มุกด์
  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
  นาย นรชิต สิงหเสนี
  โฆษกกรรมการ
  ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
  โฆษกกรรมการ
  นาย อมร วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการ
  ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่
  กรรมการ
  นาง กีระณา สุมาวงศ์
  กรรมการ
  นาง จุรี วิจิตรวาทการ
  กรรมการ
  นาย เธียรชัย ณ นคร
  กรรมการ
  นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  กรรมการ
  นาย ประพันธ์ นัยโกวิท
  กรรมการ
  นาย ภัทระ คำพิทักษ์
  กรรมการ
  นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
  กรรมการ
  พลตรี วิระ โรจนวาศ
  กรรมการ
  นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ
  กรรมการ
  นาย อัชพร จารุจินดา
  กรรมการ
  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
  กรรมการ
  นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
  เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย อธิคม อินทุภูติ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้บริหารจัดการกระดานถามตอบParliament Web Mail
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ http://cdc.parliament.go.th