หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND (B.E. 2560 (2017))
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ร่างที่เสนอ สนช. แล้ว)
ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วิธีคำนวณจำนวน สส.
หนังสือความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Infographic ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร
Infographics ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐
แสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน ๑๐ ฉบับ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช .... (แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ)
คณะอนุกรรมการที่พิจารณาจบแล้ว
เรียนรู้รัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ
Infographic Animation ร่างรัฐธรรมนูญ
 • สิทธิสตรี ดาวห์โหลดสิทธิสตรี
 • สิทธิชุมชน ดาวห์โหลดสิทธิชุมชน
 • สิทธิและเสรีภาพ ดาวห์โหลดสิทธิและเสรีภาพ
 • การสาธารณสุข ดาวห์โหลดการสาธารณสุข
 • การปฏิรูป ดาวห์โหลดการปฏิรูป
 •  ดูทั้งหมด
  บทเพลงประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ
 • เพลงอนาคตที่สดใส ดาวห์โหลดเพลงอนาคตที่สดใส
 • เพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย ดาวห์โหลดเพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย
 • เพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ ดาวห์โหลดเพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ
 • เพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ ดาวห์โหลดเพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ
 • เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย ดาวห์โหลดเพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย
 •  ดูทั้งหมด
  หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ๗ ส.ค. ๕๙
  กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ
  สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
  ความต่างของ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
  Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  หมวด ก
  ดูทั้งหมด
   ปฏิทินกิจกรรม
  « กุมภาพันธ์ 2563 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
         1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
  หน้าหลัก >> ภาพข่าว
  วันที่ : ถึงวันที่ :
  คำค้น :
  เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด
  ข่าวสาร/กิจกรรม >> ภาพข่าว

  วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (11 ม.ค. 2560)
  วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (26 ธ.ค. 2559)
  วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รับมอบกระเช้าผลไม้จากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ (23 ธ.ค. 2559)
  วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "ชี้แจงสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... (ร่างเบื้องต้น)" พร้อมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนู (20 ธ.ค. 2559)
  วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสุพจน์ ไข่มุกต์ รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ รองประธานกรรมการคนที่สอง พร้อมด้วยนายประพันธ์ นัยโกวิท และพลตรีวิระ โรจนวาส กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) (1 ธ.ค. 2559)
  วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี" และร่วมโครงการ "ต้นไม้แห่งความดี" ณ บริเวณหน้าเสาธงติดกับศาลพระสยามเทวาธิราช รัฐสภา (23 พ.ย. 2559)
  วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ..... ฯลฯ" ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓-๒๑๖ อาคารรัฐ (16 พ.ย. 2559)
  นายอภิชาต สุขัคคานนท์ รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมเกล้าถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสโอกาสปัณรสมวาร (๑๕ วัน แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๒๐ – ๐๘ (27 ต.ค. 2559)
  นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมเกล้าถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสัตตมวาร (๗ วันแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ) (20 ต.ค. 2559)
  วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ลงนามแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (18 ต.ค. 2559)
  วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพร้อมคณะ ได้เดินทางไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง (12 ต.ค. 2559)
  วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้รับยื่นหนังสือจากนายไพบูลย์ นิติตะวัน ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป โดยเสนอแนวทางการปฏิรูปพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง และระบบการเลือกตั้ง (12 ต.ค. 2559)
  เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๕๙ นาฬิกา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพร้อมคณะ นำร่างรัฐธรรมนูญส่งมอบให้นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล (12 ต.ค. 2559)
  เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... โดยนายมีชัย (29 ก.ย. 2559)
  วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายนรชิต สิงหเสนี พร้อมด้วยนายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แถลงข่าวและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (21 ก.ย. 2559)
  วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ พลตรีวิระ โรจนวาศ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม (30 ส.ค. 2559)
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพร้อมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เลี้ยงขอบคุณอนุกรรมการฯ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ ณ สโมสรรัฐสภา (25 ส.ค. 2559)
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายนรชิต สิงหเสนี และ นายอุดม รัฐอมฤต กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แถลงข่าวเกี่ยวกับข้อสรุปเบื้องต้นของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประกอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม ณ อาค (25 ส.ค. 2559)
  วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญติดตามผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมงบประมาณชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (15 ส.ค. 2559)
  วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ออกรายการพิเศษ "สาระประชามติ ประชาชนถาม - กรรมการร่างธรรมนูญตอบ" ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (15 ส.ค. 2559)

  หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 ถัดไป>>
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
  ประธานกรรมการ
  นาย สุพจน์ ไข่มุกด์
  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
  นาย นรชิต สิงหเสนี
  โฆษกกรรมการ
  ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
  โฆษกกรรมการ
  นาย อมร วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการ
  ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่
  กรรมการ
  นาง กีระณา สุมาวงศ์
  กรรมการ
  นาง จุรี วิจิตรวาทการ
  กรรมการ
  นาย เธียรชัย ณ นคร
  กรรมการ
  นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  กรรมการ
  นาย ประพันธ์ นัยโกวิท
  กรรมการ
  นาย ภัทระ คำพิทักษ์
  กรรมการ
  นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
  กรรมการ
  พลตรี วิระ โรจนวาศ
  กรรมการ
  นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ
  กรรมการ
  นาย อัชพร จารุจินดา
  กรรมการ
  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
  กรรมการ
  นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
  เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย อธิคม อินทุภูติ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้บริหารจัดการกระดานถามตอบParliament Web Mail
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ http://cdc.parliament.go.th