หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND (B.E. 2560 (2017))
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ร่างที่เสนอ สนช. แล้ว)
ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วิธีคำนวณจำนวน สส.
หนังสือความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Infographic ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร
Infographics ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐
แสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน ๑๐ ฉบับ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช .... (แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ)
คณะอนุกรรมการที่พิจารณาจบแล้ว
เรียนรู้รัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ
Infographic Animation ร่างรัฐธรรมนูญ
 • สิทธิสตรี ดาวห์โหลดสิทธิสตรี
 • สิทธิชุมชน ดาวห์โหลดสิทธิชุมชน
 • สิทธิและเสรีภาพ ดาวห์โหลดสิทธิและเสรีภาพ
 • การสาธารณสุข ดาวห์โหลดการสาธารณสุข
 • การปฏิรูป ดาวห์โหลดการปฏิรูป
 •  ดูทั้งหมด
  บทเพลงประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ
 • เพลงอนาคตที่สดใส ดาวห์โหลดเพลงอนาคตที่สดใส
 • เพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย ดาวห์โหลดเพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย
 • เพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ ดาวห์โหลดเพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ
 • เพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ ดาวห์โหลดเพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ
 • เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย ดาวห์โหลดเพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย
 •  ดูทั้งหมด
  หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ๗ ส.ค. ๕๙
  กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ
  สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
  ความต่างของ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
  Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  หมวด ก
  ดูทั้งหมด
   ปฏิทินกิจกรรม
  « กรกฎาคม 2563 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
  หน้าหลัก >> ภาพข่าวกิจกรรม
  วันที่ : ถึงวันที่ :
  คำค้น :
  เฉพาะหมวดภาพข่าวกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
  ข่าวสาร/กิจกรรม >> ภาพข่าวกิจกรรม

  ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และในฐานะกรรมาธิการวิสามัญฯ เข้าร่วมการประชุม สนช. เพื่อพิจารณารายงานร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ณ อาคารรัฐสภา (26 ม.ค. 2561)
  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และในฐานะกรรมาธิการวิสามัญฯ เข้าร่วมการประชุม สนช. เพื่อพิจารณารายงานร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ณ อาคารรัฐสภา (26 ม.ค. 2561)
  วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุพจน์ ไข่มุกต์ รองประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคนที่หนึ่ง นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ รองประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคนที่สองพร้อมด้วยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสวรรคตครบรอบ ๑ ปี (16 ต.ค. 2560)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( (1 ก.ย. 2560)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ประชุมนอกสถานที่ระหว่างวันที่ ๓-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช จังหวัดระยอง (8 ส.ค. 2560)
  เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรม เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ...." ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น (19 พ.ค. 2560)
  โครงการสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... โดยคณะกรรมการรัฐธรรมนูญ วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ . ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการเด้นส์ กรุงเทพมหานคร (10 พ.ค. 2560)
  เมื่อวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดการสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ...." ณ อาคารรัฐสภา ๒ (26 เม.ย. 2560)
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเข้ารดน้ำขอพรจาก ท่านมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (7 เม.ย. 2560)
  เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะกรรมการร่างรัฐธรมนูญ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ณ โรงแรมรามาการ์เ (30 มี.ค. 2560)
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุพจน์ ไข่มุกต์ รองประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง เข้าร่วมพิธีเปิดและให้โอวาท ในกิจกรรมเยี่ยมคารวะประธาน และศึกษาดูงานรัฐสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารรัฐสภา ๑ (30 มี.ค. 2560)
  วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ...." ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (1 มี.ค. 2560)
  เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีการจัดสัมมนาในเรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ" ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (27 ก.พ. 2560)
  เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีการจัดสัมมนาในเรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ" ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (20 ก.พ. 2560)
  วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ...." พร้อมกับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องป (15 ก.พ. 2560)
  เมื่อวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีการจัดสัมมนาในเรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ" ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (6 ก.พ. 2560)
  วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รับมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด จากนายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมงบประมาณ (3 ก.พ. 2560)
  วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ...." พร้อมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (26 ม.ค. 2560)
  วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ รัฐสภา (20 ม.ค. 2560)
  วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา นายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ให้กับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล (17 ม.ค. 2560)

  หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
  ประธานกรรมการ
  นาย สุพจน์ ไข่มุกด์
  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
  นาย นรชิต สิงหเสนี
  โฆษกกรรมการ
  ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
  โฆษกกรรมการ
  นาย อมร วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการ
  ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่
  กรรมการ
  นาง กีระณา สุมาวงศ์
  กรรมการ
  นาง จุรี วิจิตรวาทการ
  กรรมการ
  นาย เธียรชัย ณ นคร
  กรรมการ
  นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  กรรมการ
  นาย ประพันธ์ นัยโกวิท
  กรรมการ
  นาย ภัทระ คำพิทักษ์
  กรรมการ
  นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
  กรรมการ
  พลตรี วิระ โรจนวาศ
  กรรมการ
  นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ
  กรรมการ
  นาย อัชพร จารุจินดา
  กรรมการ
  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
  กรรมการ
  นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
  เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย อธิคม อินทุภูติ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้บริหารจัดการกระดานถามตอบParliament Web Mail
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ http://cdc.parliament.go.th