หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND (B.E. 2560 (2017))
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ร่างที่เสนอ สนช. แล้ว)
ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วิธีคำนวณจำนวน สส.
หนังสือความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Infographic ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร
Infographics ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐
แสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน ๑๐ ฉบับ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช .... (แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ)
คณะอนุกรรมการที่พิจารณาจบแล้ว
เรียนรู้รัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ
Infographic Animation ร่างรัฐธรรมนูญ
 • สิทธิสตรี ดาวห์โหลดสิทธิสตรี
 • สิทธิชุมชน ดาวห์โหลดสิทธิชุมชน
 • สิทธิและเสรีภาพ ดาวห์โหลดสิทธิและเสรีภาพ
 • การสาธารณสุข ดาวห์โหลดการสาธารณสุข
 • การปฏิรูป ดาวห์โหลดการปฏิรูป
 •  ดูทั้งหมด
  บทเพลงประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ
 • เพลงอนาคตที่สดใส ดาวห์โหลดเพลงอนาคตที่สดใส
 • เพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย ดาวห์โหลดเพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย
 • เพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ ดาวห์โหลดเพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ
 • เพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ ดาวห์โหลดเพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ
 • เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย ดาวห์โหลดเพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย
 •  ดูทั้งหมด
  หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ๗ ส.ค. ๕๙
  กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ
  สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
  ความต่างของ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
  Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  หมวด ก
  ดูทั้งหมด
   ปฏิทินกิจกรรม
  « กุมภาพันธ์ 2563 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
         1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
  หน้าหลัก >> ภาพข่าว
  วันที่ : ถึงวันที่ :
  คำค้น :
  เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด
  ข่าวสาร/กิจกรรม >> ภาพข่าว

  วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรในการบรรยายสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ ณ กระทรวงพาณิชย์ (15 ส.ค. 2559)
  วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติม ในกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาเรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญ (26 ก.ค. 2559)
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พลตรีวิระ โรจนวาศ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นเกียรติการประชาสัมพันธ์การจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (22 ก.ค. 2559)
  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ บรรยายพิเศษ เรื่อง “รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบสุขภาพ” ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี พร้อมถ่ายทอดเสียงไปยังหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศให้รับทราบสาระสำคัญของ (ร่าง) รัฐธรรมนูญ เนื (8 ก.ค. 2559)
  วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท่านธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย และ นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้บรรยาย ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญให้กับกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และเจ้าหน้าที่ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ จังหวัดเพชรบุรี (1 ก.ค. 2559)
  ภาพกิจกรรมการสัมมนาการสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมของ สนช. โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๒๒ และ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราช (24 มิ.ย. 2559)
  วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (ครู ค) ณ หอประชุมอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (17 มิ.ย. 2559)
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมวิทยากรระดับพื้ันที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (16 มิ.ย. 2559)
  วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท่านประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นเกียรติเปิดการอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (16 มิ.ย. 2559)
  วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท่านสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมวิทยากรระดับพื้ันที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) ณ ศูนย์พักรักษาใจเทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (16 มิ.ย. 2559)
  วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท่านประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นเกียรติเปิดการอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ (16 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) ณ ห้องประชุมศูนย์แผนพัฒนาท้องถิ่น อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ และ วันที่พุธที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๙ (16 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๙ (16 มิ.ย. 2559)
  วันอังคารที่ ๑๔ และ วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ พลตรีวีระ โรจนวาศ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นเกียรติเปิดการอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร (16 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) ณ หอประชุมอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ และ วันพุธที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๙ (16 มิ.ย. 2559)
  วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท่านสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมวิทยากรระดับพื้ันที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) ณ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (15 มิ.ย. 2559)
  วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ พลตรีวีระ โรจนวาศ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นเกียรติเปิดการอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก (15 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙ (7 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙ (7 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ๊นเซส จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙ (7 มิ.ย. 2559)

  หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 ถัดไป>>
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
  ประธานกรรมการ
  นาย สุพจน์ ไข่มุกด์
  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
  นาย นรชิต สิงหเสนี
  โฆษกกรรมการ
  ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
  โฆษกกรรมการ
  นาย อมร วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการ
  ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่
  กรรมการ
  นาง กีระณา สุมาวงศ์
  กรรมการ
  นาง จุรี วิจิตรวาทการ
  กรรมการ
  นาย เธียรชัย ณ นคร
  กรรมการ
  นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  กรรมการ
  นาย ประพันธ์ นัยโกวิท
  กรรมการ
  นาย ภัทระ คำพิทักษ์
  กรรมการ
  นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
  กรรมการ
  พลตรี วิระ โรจนวาศ
  กรรมการ
  นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ
  กรรมการ
  นาย อัชพร จารุจินดา
  กรรมการ
  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
  กรรมการ
  นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
  เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย อธิคม อินทุภูติ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้บริหารจัดการกระดานถามตอบParliament Web Mail
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ http://cdc.parliament.go.th