หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND (B.E. 2560 (2017))
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ร่างที่เสนอ สนช. แล้ว)
ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วิธีคำนวณจำนวน สส.
หนังสือความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Infographic ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร
Infographics ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐
แสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน ๑๐ ฉบับ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช .... (แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ)
คณะอนุกรรมการที่พิจารณาจบแล้ว
เรียนรู้รัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ
Infographic Animation ร่างรัฐธรรมนูญ
 • สิทธิสตรี ดาวห์โหลดสิทธิสตรี
 • สิทธิชุมชน ดาวห์โหลดสิทธิชุมชน
 • สิทธิและเสรีภาพ ดาวห์โหลดสิทธิและเสรีภาพ
 • การสาธารณสุข ดาวห์โหลดการสาธารณสุข
 • การปฏิรูป ดาวห์โหลดการปฏิรูป
 •  ดูทั้งหมด
  บทเพลงประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ
 • เพลงอนาคตที่สดใส ดาวห์โหลดเพลงอนาคตที่สดใส
 • เพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย ดาวห์โหลดเพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย
 • เพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ ดาวห์โหลดเพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ
 • เพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ ดาวห์โหลดเพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ
 • เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย ดาวห์โหลดเพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย
 •  ดูทั้งหมด
  หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ๗ ส.ค. ๕๙
  กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ
  สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
  ความต่างของ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
  Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  หมวด ก
  ดูทั้งหมด
   ปฏิทินกิจกรรม
  « กุมภาพันธ์ 2563 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
         1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
  หน้าหลัก >> ภาพข่าว
  วันที่ : ถึงวันที่ :
  คำค้น :
  เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด
  ข่าวสาร/กิจกรรม >> ภาพข่าว

  ภาพกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙ (7 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙ (7 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดอุดรธานี ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี วันที่ ๖ มิ.ย. ๕๙ (6 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ (6 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วันที่ ๖ มิ.ย. ๕๙ (6 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) ณ ห้องประชุมสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ (3 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ จ.ภูเก็ต วันที่ ๓ มิ.ย. ๕๙ (3 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง วันที่ ๓ มิ.ย. ๕๙ (3 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒ มิ.ย. ๕๙ (2 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ จังหวัดสงขลา วันที่ ๒ มิ.ย. ๕๙ (2 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ (1 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) ณ ห้องประชุมศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑ มิ.ย. ๕๙ (1 มิ.ย. 2559)
  ภาพกิจกรรมโครงการอบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องกระดุมเงิน-ทอง โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (31 พ.ค. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา จังหวัดพิจิตร วันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๙ (31 พ.ค. 2559)
  ภาพกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข) ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดพัทลุง วันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๙ (31 พ.ค. 2559)
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๙ น. การแถลงข่าวกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชี้แจงสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญจากห้องงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (29 มี.ค. 2559)
  ภาพกิจกรรมการประชุมนอกสถานที่ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม - วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (29 มี.ค. 2559)
  เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๒๐ น. เครือข่ายองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายภาคประชาชน ได้มายื่นหนังสือต่อโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (28 มี.ค. 2559)
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง (23 ก.พ. 2559)
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓-๒๑๖ อาคารรัฐ ๒ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญก่อนการลงประชามติให้แก่สภาองค์กรชุมช (19 ก.พ. 2559)

  หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 ถัดไป>>
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
  ประธานกรรมการ
  นาย สุพจน์ ไข่มุกด์
  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
  นาย นรชิต สิงหเสนี
  โฆษกกรรมการ
  ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
  โฆษกกรรมการ
  นาย อมร วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการ
  ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่
  กรรมการ
  นาง กีระณา สุมาวงศ์
  กรรมการ
  นาง จุรี วิจิตรวาทการ
  กรรมการ
  นาย เธียรชัย ณ นคร
  กรรมการ
  นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  กรรมการ
  นาย ประพันธ์ นัยโกวิท
  กรรมการ
  นาย ภัทระ คำพิทักษ์
  กรรมการ
  นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
  กรรมการ
  พลตรี วิระ โรจนวาศ
  กรรมการ
  นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ
  กรรมการ
  นาย อัชพร จารุจินดา
  กรรมการ
  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
  กรรมการ
  นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
  เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย อธิคม อินทุภูติ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้บริหารจัดการกระดานถามตอบParliament Web Mail
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ http://cdc.parliament.go.th