หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND (B.E. 2560 (2017))
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ร่างที่เสนอ สนช. แล้ว)
ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วิธีคำนวณจำนวน สส.
หนังสือความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Infographic ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร
Infographics ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐
แสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน ๑๐ ฉบับ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช .... (แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ)
คณะอนุกรรมการที่พิจารณาจบแล้ว
เรียนรู้รัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ
Infographic Animation ร่างรัฐธรรมนูญ
 • สิทธิสตรี ดาวห์โหลดสิทธิสตรี
 • สิทธิชุมชน ดาวห์โหลดสิทธิชุมชน
 • สิทธิและเสรีภาพ ดาวห์โหลดสิทธิและเสรีภาพ
 • การสาธารณสุข ดาวห์โหลดการสาธารณสุข
 • การปฏิรูป ดาวห์โหลดการปฏิรูป
 •  ดูทั้งหมด
  บทเพลงประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ
 • เพลงอนาคตที่สดใส ดาวห์โหลดเพลงอนาคตที่สดใส
 • เพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย ดาวห์โหลดเพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย
 • เพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ ดาวห์โหลดเพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ
 • เพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ ดาวห์โหลดเพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ
 • เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย ดาวห์โหลดเพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย
 •  ดูทั้งหมด
  หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ๗ ส.ค. ๕๙
  กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ
  สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
  ความต่างของ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
  Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  หมวด ก
  ดูทั้งหมด
   ปฏิทินกิจกรรม
  « กรกฎาคม 2563 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
  หน้าหลัก >> กำหนดการประชุม
  วันที่ : ถึงวันที่ :
  คำค้น :
  เฉพาะหมวดกำหนดการประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
  ข้อมูลการประชุม >> กำหนดการประชุม

  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๒๐ วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๑๒๑ วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๑๒๒ วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๑๒๓ วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ (1 เม.ย. 2559)
  ขอเเปลี่ยนแปลงเวลานัดประชุมครั้งที่ ๑๑๖ วันอังคาร ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จากเดิม ๑๑.๓๐ น. เป็น เวลา ๑๑.๐๐ น. (29 มี.ค. 2559)
  เปลี่ยนแปลงเวลานัดประชุมครั้งที่ ๑๑๗ ในวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จากเดิม ๑๑.๓๐ น. เป็นเวลา ๐๙.๓๐ น. (29 มี.ค. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๑๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นัดประชุมครั้งที่ ๑๑๖ วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นัดประชุมคร้ั้ง ๑๑๗ วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๑๑๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๑๑๙ วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน (28 มี.ค. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๐๙ วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นัดประชุม ครั้งที่ ๑๑๐ วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. และนัดประชุม คร้้งที่ ๑๑๑ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นัดรประชุม ครั้งที่ ๑๑๒ วันพฤห (18 มี.ค. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๐๔ วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๑๐๕ วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๑๐๖ วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ นัดประชุม ครั้งที่ ๑๐๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นัดประชุม ครั้งที่ ๑๐๘ วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ (11 มี.ค. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๙๙ วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นัดประชุม ครั้งที่ ๑๐๐ วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นัดประชุม ครั้งที่ ๑๐๑ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นัดประชุม ครั้งที่ ๑๐๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๑๐๓ วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (7 มี.ค. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๙๔ วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นัดประชุม ครั้งที่ ๙๕ วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่่ ๙๖ วันพุธที่ี่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๙๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๙๘ วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑ (26 ก.พ. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๙๐ วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ นัดประชุมครั้งที่ ๙๑ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์์ ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๙๒ วัพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นัดประชุม ครั้งที่ ๙๓ วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น เป็นต้นไป (19 ก.พ. 2559)
  นัดประชุมครั้งที่ ๘๕ วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๘๖ วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๘๗ วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๘๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และนัดประชุมครั้งที่ ๘๙ วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภ (12 ก.พ. 2559)
  ดาวน์โหลด 531 ครั้ง
  เปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ประชุม ครั้งที่ ๘๓ วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๘๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์์ ๒๕๕๙ จากเดิม "เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ เป็น เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๐๖ โรงแรมเซ็นทราศ (9 ก.พ. 2559)
  นัดประชุมครั้งที่ ๘๑ วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘๒ วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘๓ วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๘๕ วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (8 ก.พ. 2559)
  ดาวน์โหลด 385 ครั้ง
  นัดประชุมครั้งที่ ๗๖ วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๗๗ วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๗๘ วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๗๙ วันพฤหัสบุดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๘๐ วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ (1 ก.พ. 2559)
  นัดประชุมครั้งที่ ๗๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ (28 ม.ค. 2559)
  นัดประชุมครั้งที่ ๗๑ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. และ นัดประชุมครั้งที่ ๗๒ วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๗๓ วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๗๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป (22 ม.ค. 2559)
  นัดประชุมครั้งที่ ๖๗ วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๖๘ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๖๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๗๐ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ (18 ม.ค. 2559)
  นัดประชุมครั้งที่ ๖๐ - ๖๖ วันจันทร์ที่ ๑๑ - วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (8 ม.ค. 2559)
  ดาวน์โหลด 563 ครั้ง
  นัดประชุมครั้งที่ ๕๕ วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๕๖ วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๕๗ วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ นัดประชุมครั้งที่ ๕๙ วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ (29 ธ.ค. 2558)
  งดและนัดประชุม ครั้งที่ ๕๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕๔ วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ (26 ธ.ค. 2558)
  ดาวน์โหลด 307 ครั้ง
  นัดประชุม ครั้งที่ ๔๘ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๙ วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕๐ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๕๒ วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (18 ธ.ค. 2558)

  หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 ถัดไป>>
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
  ประธานกรรมการ
  นาย สุพจน์ ไข่มุกด์
  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
  นาย นรชิต สิงหเสนี
  โฆษกกรรมการ
  ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
  โฆษกกรรมการ
  นาย อมร วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการ
  ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่
  กรรมการ
  นาง กีระณา สุมาวงศ์
  กรรมการ
  นาง จุรี วิจิตรวาทการ
  กรรมการ
  นาย เธียรชัย ณ นคร
  กรรมการ
  นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  กรรมการ
  นาย ประพันธ์ นัยโกวิท
  กรรมการ
  นาย ภัทระ คำพิทักษ์
  กรรมการ
  นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
  กรรมการ
  พลตรี วิระ โรจนวาศ
  กรรมการ
  นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ
  กรรมการ
  นาย อัชพร จารุจินดา
  กรรมการ
  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
  กรรมการ
  นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
  เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย อธิคม อินทุภูติ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้บริหารจัดการกระดานถามตอบParliament Web Mail
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ http://cdc.parliament.go.th