หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND (B.E. 2560 (2017))
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ร่างที่เสนอ สนช. แล้ว)
ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วิธีคำนวณจำนวน สส.
หนังสือความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Infographic ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร
Infographics ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐
แสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน ๑๐ ฉบับ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช .... (แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ)
คณะอนุกรรมการที่พิจารณาจบแล้ว
เรียนรู้รัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ
Infographic Animation ร่างรัฐธรรมนูญ
 • สิทธิสตรี ดาวห์โหลดสิทธิสตรี
 • สิทธิชุมชน ดาวห์โหลดสิทธิชุมชน
 • สิทธิและเสรีภาพ ดาวห์โหลดสิทธิและเสรีภาพ
 • การสาธารณสุข ดาวห์โหลดการสาธารณสุข
 • การปฏิรูป ดาวห์โหลดการปฏิรูป
 •  ดูทั้งหมด
  บทเพลงประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ
 • เพลงอนาคตที่สดใส ดาวห์โหลดเพลงอนาคตที่สดใส
 • เพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย ดาวห์โหลดเพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย
 • เพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ ดาวห์โหลดเพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ
 • เพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ ดาวห์โหลดเพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ
 • เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย ดาวห์โหลดเพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย
 •  ดูทั้งหมด
  หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ๗ ส.ค. ๕๙
  กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ
  สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
  ความต่างของ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
  Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  หมวด ก
  ดูทั้งหมด
   ปฏิทินกิจกรรม
  « กรกฎาคม 2563 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
  หน้าหลัก >> กำหนดการประชุม
  วันที่ : ถึงวันที่ :
  คำค้น :
  เฉพาะหมวดกำหนดการประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
  ข้อมูลการประชุม >> กำหนดการประชุม

  นัดประชุม ครั้งที่ ๓๖๗ วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นัดประชุม ครั้งทีี่ ๓๖๘ วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นัดประชุม ครั้งที่ ๓๖๙ วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นัดประชุม ครั้งที่ ๓๗๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นัดประชุม ครั้ง ๓๗๑ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (8 ส.ค. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๓๖๐ วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นัดประชุม ครั้งที่ ๓๖๑ วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๓.๓๐ นาฬิกา นัดประชุม ครั้งที่ ๓๖๒ วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ . ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ นัดประชุม ครั (31 ก.ค. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๓๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นัดประชุม ครั้งที่ ๓๕๗ วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นัดประชุม ครั้งที่ ๓๕๘ วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นัดประชุม ครั้งที่ ๓๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม งบประมาณ ชั้น ๓ อาคา (24 ก.ค. 2560)
  งดและนัดประชุม ครั้งที่ ๓๕๒ วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๕๓ วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๕๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (13 ก.ค. 2560)
  เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๕๑ วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (12 ก.ค. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๓๕๐ วันอังคารที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๕๑ วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๕๓ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (11 ก.ค. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๓๔๕ วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๔๖ วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๔๗ วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๔๘ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๔๙ วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้ (3 ก.ค. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๓๔๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๔๑ วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๔๒ วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๔๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๔๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ (26 มิ.ย. 2560)
  นัดประชุมครั้งที่ ๓๓๕ วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๓๖ วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๓๗ วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๓๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๓๙ วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบปร (19 มิ.ย. 2560)
  นัดประชุมครั้งที่ ๓๓๐ วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๓๑ วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๓๒ วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๓๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๓๔ วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบปร (12 มิ.ย. 2560)
  เปลี่ยนแปลงเวลาการประชุม ครั้งที่ ๓๒๙ วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ จากเดิม "เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓" (9 มิ.ย. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๓๒๕ วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๒๖ วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๒๗ วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๒๘ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๒๙ วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ (5 มิ.ย. 2560)
  นัดประชุมครั้งที่ ๓๒๐ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๒๑ วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๒๒ วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๒๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๒๔ วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมงบประมาณ ชั้ (29 พ.ค. 2560)
  นัดประชุมครั้งที่ ๓๑๕ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๑๖ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๑๗ วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๑๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๑๙ วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ (22 พ.ค. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๓๑๐ วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๑๑ วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๑๒ วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๑๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และ ครั้งที่ ๓๑๔ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบป (15 พ.ค. 2560)
  ดาวน์โหลด 223 ครั้ง
  นัดประชุม ครั้งที่ ๓๐๘ วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๐๙ วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ. โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ ครั้งที่ ๓๑๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารัฐสภา ๓ (1 พ.ค. 2560)
  นัดประชุมครั้งที่ ๓๐๓ วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๐๔ วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๐๕ วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๐๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๐๗ วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น (24 เม.ย. 2560)
  เปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมครั้งที่ ๓๐๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ จากเดิม "เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เป็นเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓" (20 เม.ย. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๒๙๙ วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๐๐ วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๐๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๐๒ วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (10 เม.ย. 2560)
  นัดประชุมครั้งที่ ๒๙๕ วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๙๖ วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๙๗ วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๙๘ วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคาร ๓ (3 เม.ย. 2560)

  หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
  ประธานกรรมการ
  นาย สุพจน์ ไข่มุกด์
  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
  นาย นรชิต สิงหเสนี
  โฆษกกรรมการ
  ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
  โฆษกกรรมการ
  นาย อมร วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการ
  ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่
  กรรมการ
  นาง กีระณา สุมาวงศ์
  กรรมการ
  นาง จุรี วิจิตรวาทการ
  กรรมการ
  นาย เธียรชัย ณ นคร
  กรรมการ
  นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  กรรมการ
  นาย ประพันธ์ นัยโกวิท
  กรรมการ
  นาย ภัทระ คำพิทักษ์
  กรรมการ
  นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
  กรรมการ
  พลตรี วิระ โรจนวาศ
  กรรมการ
  นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ
  กรรมการ
  นาย อัชพร จารุจินดา
  กรรมการ
  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
  กรรมการ
  นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
  เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย อธิคม อินทุภูติ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้บริหารจัดการกระดานถามตอบParliament Web Mail
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ http://cdc.parliament.go.th