หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND (B.E. 2560 (2017))
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ร่างที่เสนอ สนช. แล้ว)
ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วิธีคำนวณจำนวน สส.
หนังสือความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Infographic ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร
Infographics ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐
แสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน ๑๐ ฉบับ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช .... (แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ)
คณะอนุกรรมการที่พิจารณาจบแล้ว
เรียนรู้รัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ
Infographic Animation ร่างรัฐธรรมนูญ
 • สิทธิสตรี ดาวห์โหลดสิทธิสตรี
 • สิทธิชุมชน ดาวห์โหลดสิทธิชุมชน
 • สิทธิและเสรีภาพ ดาวห์โหลดสิทธิและเสรีภาพ
 • การสาธารณสุข ดาวห์โหลดการสาธารณสุข
 • การปฏิรูป ดาวห์โหลดการปฏิรูป
 •  ดูทั้งหมด
  บทเพลงประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ
 • เพลงอนาคตที่สดใส ดาวห์โหลดเพลงอนาคตที่สดใส
 • เพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย ดาวห์โหลดเพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย
 • เพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ ดาวห์โหลดเพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ
 • เพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ ดาวห์โหลดเพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ
 • เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย ดาวห์โหลดเพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย
 •  ดูทั้งหมด
  หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ๗ ส.ค. ๕๙
  กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ
  สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
  ความต่างของ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
  Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  หมวด ก
  ดูทั้งหมด
   ปฏิทินกิจกรรม
  « กรกฎาคม 2563 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
  หน้าหลัก >> กำหนดการประชุม
  วันที่ : ถึงวันที่ :
  คำค้น :
  เฉพาะหมวดกำหนดการประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
  ข้อมูลการประชุม >> กำหนดการประชุม

  งดประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ (15 ธ.ค. 2558)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๔๔ วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๕ วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๖ วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๔๘ วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ (9 ธ.ค. 2558)
  งดและนัดประชุมครั้งที่ ๔๒ วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๔๓ วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ (8 ธ.ค. 2558)
  ดาวน์โหลด 416 ครั้ง
  นัดประชุม ครั้งที่ ๓๙ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศิจกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๐ วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๑ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๔๓ วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ (27 พ.ย. 2558)
  ดาวน์โหลด 498 ครั้ง
  นัดประชุม ครั้งที่ ๓๔ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศิจกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓๕ วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓๖ วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๓๘ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (20 พ.ย. 2558)
  ดาวน์โหลด 453 ครั้ง
  นัดประชุม ครั้งที่ ๒๙ วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศิจกายน ๒๕๕๘ นัดประชุมครั้งที่ ๓๐ วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นัดประชุมครั้งที่ ๓๑ วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นัดประชุม ครั้งที่ ๓๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และนัดประชุม ครั้งที่ ๓๓ วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิก (13 พ.ย. 2558)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๒๔ วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๕ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๖ วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒๘ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (6 พ.ย. 2558)
  ดาวน์โหลด 379 ครั้ง
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๙ วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๐ วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๑ วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๒ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒๓ วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ (30 ต.ค. 2558)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๔ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๕ วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๖ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๘ วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (22 ต.ค. 2558)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๑๐ วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๑ วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป และ ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ ครั้งที่ ๑๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป (16 ต.ค. 2558)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖ วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ครั้ังที่ ๗ วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๙ วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ (11 ต.ค. 2558)
  ดาวน์โหลด 595 ครั้ง
  ยืนยันมติและนัดประชุมครั้งที่ ๑ - ครั้งที่ ๔ วันอังคารที่ ๖ - วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ (8 ต.ค. 2558)
  เชิญประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ (8 ต.ค. 2558)

  หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
  ประธานกรรมการ
  นาย สุพจน์ ไข่มุกด์
  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
  นาย นรชิต สิงหเสนี
  โฆษกกรรมการ
  ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
  โฆษกกรรมการ
  นาย อมร วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการ
  ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่
  กรรมการ
  นาง กีระณา สุมาวงศ์
  กรรมการ
  นาง จุรี วิจิตรวาทการ
  กรรมการ
  นาย เธียรชัย ณ นคร
  กรรมการ
  นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  กรรมการ
  นาย ประพันธ์ นัยโกวิท
  กรรมการ
  นาย ภัทระ คำพิทักษ์
  กรรมการ
  นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
  กรรมการ
  พลตรี วิระ โรจนวาศ
  กรรมการ
  นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ
  กรรมการ
  นาย อัชพร จารุจินดา
  กรรมการ
  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
  กรรมการ
  นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
  เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย อธิคม อินทุภูติ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้บริหารจัดการกระดานถามตอบParliament Web Mail
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ http://cdc.parliament.go.th