หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติวันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THAILAND (B.E. 2560 (2017))
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ร่างที่เสนอ สนช. แล้ว)
ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วิธีคำนวณจำนวน สส.
หนังสือความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
Infographic ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร
Infographics ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐
แสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (จำนวน ๑๐ ฉบับ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช .... (แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ)
คณะอนุกรรมการที่พิจารณาจบแล้ว
เรียนรู้รัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ
Infographic Animation ร่างรัฐธรรมนูญ
 • สิทธิสตรี ดาวห์โหลดสิทธิสตรี
 • สิทธิชุมชน ดาวห์โหลดสิทธิชุมชน
 • สิทธิและเสรีภาพ ดาวห์โหลดสิทธิและเสรีภาพ
 • การสาธารณสุข ดาวห์โหลดการสาธารณสุข
 • การปฏิรูป ดาวห์โหลดการปฏิรูป
 •  ดูทั้งหมด
  บทเพลงประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ
 • เพลงอนาคตที่สดใส ดาวห์โหลดเพลงอนาคตที่สดใส
 • เพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย ดาวห์โหลดเพลงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย
 • เพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ ดาวห์โหลดเพลงจ๊อยซอ เรื่อง มิติใหม่ในรัฐธรรมนูญ
 • เพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ ดาวห์โหลดเพลงฉ่อยเชิญลงประชามติ
 • เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย ดาวห์โหลดเพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย
 •  ดูทั้งหมด
  หนังสือเสียงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ๗ ส.ค. ๕๙
  กระดานถามตอบร่างรัฐธรรมนูญ
  สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
  ความต่างของ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ และร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ
  คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
  Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
  ติดตามบทสัมภาษณ์ร่างรัฐธรรมนูญผ่านรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย
  ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
  เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  ห้องแสดงภาพกิจกรรม
  หมวด ก
  ดูทั้งหมด
   ปฏิทินกิจกรรม
  « สิงหาคม 2563 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
         1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  (เริ่มนับตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
  หน้าหลัก >> กำหนดการประชุม
  วันที่ : ถึงวันที่ :
  คำค้น :
  เฉพาะหมวดกำหนดการประชุม ข่าว/บทความทั้งหมด
  ข้อมูลการประชุม >> กำหนดการประชุม

  นัดประชุมครั้งที่ ๒๙๐ วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๙๑ วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๙๒ วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๙๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๙๔ วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น (27 มี.ค. 2560)
  นัดประชุมครั้งที่ ๒๘๕ วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๘๖ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๘๗ วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที ๒๘๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๘๙ วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ (17 มี.ค. 2560)
  นัดประชุมครั้งที่ ๒๘๐ วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๘๑ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๑๕๖๐ ครั้งที่ ๒๘๒ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๘๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๘๔ วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น (13 มี.ค. 2560)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๒๗๕ วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๗๖ วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๗๗ วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๗๘ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๗๙ วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม งบประมาณ (6 มี.ค. 2560)
  นัดประชุมครั้งที่ ๒๗๐ วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๗๑ วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๗๒ วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๗๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๗๔ วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ (27 ก.พ. 2560)
  นัดประชุมครั้งที่ ๒๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๖๙ วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (20 ก.พ. 2560)
  นัดประชุมครั้งที่ ๒๖๔ วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๖๕ วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๖๗ วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารัฐสภา ๓ (14 ก.พ. 2560)
  นัดประชุมครั้งที่ ๒๕๙ วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๖๐ วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๖๑ วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประช (6 ก.พ. 2560)
  งดและนัดประชุมครั้งที่ ๒๕๔ วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๕๕ วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๕๖ วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ ครั้งที่ ๒๕๘ วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุ (25 ม.ค. 2560)
  นัดประชุมครั้งที่ ๒๕๐ วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๕๑ วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๕๒ วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ (23 ม.ค. 2560)
  นัดประชุมครั้ที่ ๒๔๕ วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๔๖ วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๔๗ วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๔๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๔๙ วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ (13 ม.ค. 2560)
  นัดประชุมครั้งที่ ๒๔๐ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๔๑ วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๔๒ วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๒๔๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๔๔ วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐ (27 ธ.ค. 2559)
  นัดประชุมครั้งที่ ๒๓๘ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒๓๙ วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (26 ธ.ค. 2559)
  นัดประชุมครั้งที่ ๒๓๓ วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๓๔ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๓๕ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๓๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม และครั้งที่ ๒๓๗ วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น (16 ธ.ค. 2559)
  เปลี่ยนแปลงเวลาการประชุม ครั้งที่ ๒๓๒ วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเวลา "๑๒.๓๐ น." (16 ธ.ค. 2559)
  เปลี่ยนแปลงเวลาการประชุม ครั้งที่ ๒๓๐ วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเวลา "๑๒.๓๐ น." (14 ธ.ค. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๒๒๙ วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๓๐ วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๓๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒๓๒ วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (13 ธ.ค. 2559)
  นัดประชุม ครั้งที่ ๒๒๕ วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๒๖ วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๒๗ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒๒๘ วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ (2 ธ.ค. 2559)
  นัดประชุมครั้งที่ ๒๒๐ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๒๑ วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๒๒ วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๒๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒๒๔ วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงบประ (28 พ.ย. 2559)
  นัดประชุมครั้งที่ ๒๑๕ วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๑๖ วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๑๗ วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๑๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๒๑๙ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้ (21 พ.ย. 2559)

  หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ถัดไป>>
  รายนามกรรมาธิการ
  นาย มีชัย ฤชุพันธุ์
  ประธานกรรมการ
  นาย สุพจน์ ไข่มุกด์
  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย อภิชาต สุขัคคานนท์
  รองประธานกรรมการ คนที่สอง
  นาย นรชิต สิงหเสนี
  โฆษกกรรมการ
  ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
  โฆษกกรรมการ
  นาย อมร วาณิชวิวัฒน์
  กรรมการ
  ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่
  กรรมการ
  นาง กีระณา สุมาวงศ์
  กรรมการ
  นาง จุรี วิจิตรวาทการ
  กรรมการ
  นาย เธียรชัย ณ นคร
  กรรมการ
  นาย ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
  กรรมการ
  นาย ประพันธ์ นัยโกวิท
  กรรมการ
  นาย ภัทระ คำพิทักษ์
  กรรมการ
  นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
  กรรมการ
  พลตรี วิระ โรจนวาศ
  กรรมการ
  นาย ศุภชัย ยาวะประภาษ
  กรรมการ
  นาย อัชพร จารุจินดา
  กรรมการ
  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
  กรรมการ
  นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์
  เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
  นาย ธนาวัฒน์ สังข์ทอง
  เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
  นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ เจษฎ์ โทณะวณิก
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
  นาย อธิคม อินทุภูติ
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
   
  ACE Electoral Knowledge NetworkLEXIS - NEXIS ฐานข้อมูลออนไลน์Inter-Parliamentary UnionSocial Science Research NetworkInternational Institute for Democracy and Electoral AssistanceWESTLAW ฐานข้อมูลออนไลน์ผู้บริหารจัดการกระดานถามตอบParliament Web Mail
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๖๒ ห้องประชุมงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๙๓ http://cdc.parliament.go.th