เน€เธกเธ™เธนเธซเธฅเธฑเธ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)

สถานที่ติดต่อสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

25 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
     กลุ่มงานกฎหมาย 1 หมายเลข 0 2242 5900 ต่อ 5861

     กลุ่มงานกฎหมาย 2 หมายเลข 0 2242 5900 ต่อ 5871

     กลุ่มงานกฎหมาย 3 หมายเลข 0 2242 5900 ต่อ 5881

     กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย หมายเลข 0 2242 5900 ต่อ 5891

     กลุ่มงานบริหารทั่วไป หมายเลข 0 2242 5900 ต่อ 5851, 5852

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)