เน€เธกเธ™เธนเธซเธฅเธฑเธ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)

งานวิชาการ

ฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

 1 ก.ย. 65  110

การวิเคราะห์และรวบรวมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลวิชาการ เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

 22 ส.ค. 65  55

การพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลบันทึกท้ายกฎหมายประจำปีนำเข้าเว็บไซต์สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายใต้หมวดกฎหมาย 11 ด้าน

 25 เม.ย. 65  79

แนวโน้มของคอรัปชั่นในประเทศไทย

 25 ต.ค. 56  156255

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)