เน€เธกเธ™เธนเธซเธฅเธฑเธ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)

นโยบาย แผนยุทธ์ศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยว

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

 26 ส.ค. 62  271

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

 26 ส.ค. 62  205

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

 26 ส.ค. 62  4866

ยุทธศาสตร์ชาติ

 26 ส.ค. 62  828

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)