เน€เธกเธ™เธนเธซเธฅเธฑเธ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)

ข้อมูลวิชาการ กรอบความตกลง และกฎหมายในอาเซียนด้านการท่องเที่ยว

ASEAN TOURISM AGREEMENT

 26 ส.ค. 62  69

ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน

 26 ส.ค. 62  4616

ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROFESSIONALS (ASEAN MRA on Tourism Professionals)

 26 ส.ค. 62  97

แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2568

 26 ส.ค. 62  425

สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว

 26 ส.ค. 62  937

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
37897
(เริ่มนับ 21 ก.ย. 53)